Politikerne fik en indføring i problemerne. Foto: Bollerup

Politikerne fik en indføring i problemerne. Foto: Bollerup

Naboprotester i Hørning: 'Bygherren snyder...'

Naboer mener, bygherren har ændret på det, naboerne bakkede op om - bygherren undrer sig

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Der er kommet otte kommentarer i høringen om det nye lokalplanforslag for et byggeri på rådhusgrunden i Hørning, der vil omfatte boliger, et grønt område, p-pladser og en p-kælder samt en 1.400 m2 stor dagligvarebutik.

Det nye lokalplanforslag adskiller sig på flere punkter fra det oprindelige forslag.

Det er lavet efter en dialog mellem bygherren Ejendomsselskabet Hørning Rådhusplads Aps. og repræsentanter for lokalområdet.

Men nu mener nogle af de nærmeste naboer, at ejendomsselskabet har justeret byggeplanerne, så den aftalte afstand mellem deres boliger og nybyggeriet ikke er så stor, som man ellers var enige om.

"Bygherren har gjort de to bygninger langs Adslevvej smallere og længere. Derfor får vi dem tættere på," siger Max Jørgensen og Annette Kjærsgaard, indehavere af de lave bindingsværkshuse Adslevvej 2 og Adslevvej 2A.

Tre naboer har inviteret Jens Erik Sørensen (V) og Kjeld Jensen (DF) til møde. Fredag var det tre socialdemokrater.

Tre naboer har inviteret Jens Erik Sørensen (V) og Kjeld Jensen (DF) til møde. Fredag var det tre socialdemokrater.

De mener også, bygherren har rykket varehuset længere mod nord, end man opnåede enighed om i dialogfasen.

"Byggeriet holder sig stadig indenfor byggefelterne i lokalplanen. Men ændringerne øger generne og gør en offentlig passage fra Adslevvej til torvet smallere. Politikerne får ikke et korrekt grundlag til at vurdere sagen," siger de.

Max Jørgensens model - forrest ses hans og Annette Kjærsgaard små byhuse og Adslevvej til højre. Til venstre og bagerst nybygningerne.

Max Jørgensens model - forrest ses hans og Annette Kjærsgaard små byhuse og Adslevvej til højre. Til venstre og bagerst nybygningerne.

Kommunen lytter

Det skriver de også i deres høringssvar, hvor de udtrykker bekymring for indbliks- og skyggegener og skade på det lokale kulturmiljø. Nogle af indsigelserne tager kommunen nu til sig i det forslag, politikerne i Miljø- og Planudvalget skal diskutere i denne uge.

Blandt andet præciseres byggehøjder, der må ikke komme lysskilte på vestsiden af butiksbygningen og indgang til butikken skal være på østsiden. Men naboerne er stadig utilfredse med bygningernes forventede placering. Hvilket bygherren undrer sig over. (læs herom i artikel nedenfor).

Fremlægges for politikere

Miljø- og Planudvalget skal afgøre, om det tilrettede forslag skal anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Eller ikke.

Ifølge naboerne er dette højden på taget over lejlighederne overnpå dagligvarebutikken - og en ide om indbliki deres haver, omend det er lidt for højt.

Ifølge naboerne er dette højden på taget over lejlighederne overnpå dagligvarebutikken - og en ide om indbliki deres haver, omend det er lidt for højt.

Forud har en lille nabogruppe holdt møder med politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Publiceret 15 June 2018 11:45