De nye udbudsregler nåede at blive vedtaget, så de kan tages i brug i den nye udstykning i Voerladegård. Foto: Bollerup

De nye udbudsregler nåede at blive vedtaget, så de kan tages i brug i den nye udstykning i Voerladegård. Foto: Bollerup

Nye regler: Nu skal du byde på byggegrunden i første hug

Byrådet har ændret den måde, udbud afvikles for kommunale byggegrunde

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Byrådet har vedtaget at ændre udbudsformen på kommunale grunde og ejendomme, så der som udgangspunkt kun afholdes én budrunde.

Kommunen vil stadig fastsætte en mindstepris.

Som det har været, fik en køber en grund eller ejendom, hvis der kun kom ét bud på eller over mindsteprisen.

Men kom der to eller flere bud, har der været afholdt ombud, hvor tilbudsgiverne fik mulighed for at komme med et supplerende bud, hvorefter grunden blev solgt til højestbydende i denne runde. Det ændres nu.

En ny fremgangsmåde

Fremover sælges grunden eller ejendommen altid i første runde til højestbydende.

Der vil kun blive inviteret til ombud, hvis der er to eller flere, der byder det samme beløb og samtidig er højestbydende.

Ideen er, at det bliver mere enkelt.

Det forventes samtidig, at kommunern ikke vil opnå lavere priser end hidtil.

"Vi kan lige så godt få det rigtige bud først. Tidligere var der måske købere, der lurepassede for at se, om de kunne købe en grund til mindsteprisen. Men det skete sjældent. Jeg er sikker på, at vi nu får flere gode bud over mindsteprisen, og at vi får færre ombud, hvilket både er lettere at forklare overfor køberne, og lettere at administrere," sagde borgmester Jørgen Gaarde (S).

Konservative var imod

Konservatives Thomas Cordtz fremsatte et ændringsforslag om, at sagen skulle sende retur i Økonomiudvalget til en mere grundig drøftelse.´

"Jeg mener, forslaget medfører en ringere service for borgerne. Det er helt naturligt at holde sig lidt tilbage, når man giver et tilbud. Den mulighed fratages borgerne. Og kommunen fratages muligheden for at få en bedre pris i et ombud," sagde han.

Venstres Anders Laugesen var enig med Jørgen Gaarde i, at det virker bøvlet med nogle forholdvis ligegyldige 1. bud-runder.

"Men det handler om, hvordan vi får den højeste pris, og jeg vil gerne høre administrationens argumenter," sagde han - og tilsluttede sig dermed ønsket om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.

K og V gik enegang

Jørgen Gaarde appellerede til, at forslaget blev vedtaget - blandt andet fordi det så allerede kunne få betydning for det åben landsby-arrangement med salg af byggegrunde, der blev afviklet i Voerladegård lørdag 9. juni kl. 9-12.

"Og om et år kan vi vælge at se på det igen, hvis det viser sig at være en skidt forretning. Jeg kan love, at medarbejderne i grundsalgskontoret meget ambitiøst går efter at sælge kommunens grunde og ejendomme til de bedst mulige priser," sagde han.

Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for, ni imod. Konservative og Venstre var de eneste, der stemte imod forslaget.

18 byggegrunde i Voerladegård blev markedsført i et samarbejde mellem borgerforening, kommunen, ejendomsmæglere,byggefirmaer og institutioner

18 byggegrunde i Voerladegård blev markedsført i et samarbejde mellem borgerforening, kommunen, ejendomsmæglere,byggefirmaer og institutioner

Publiceret 14 June 2018 15:00

SENESTE TV