1.617 boliger i det nordlige Hørning er plaget af støj fra det stadig stigende antal biler på E45. Her motorvejen fotograferet mod nord ved broen over Jeksen Dalvej. Foto: Bollerup

1.617 boliger i det nordlige Hørning er plaget af støj fra det stadig stigende antal biler på E45. Her motorvejen fotograferet mod nord ved broen over Jeksen Dalvej. Foto: Bollerup

Wroooum: Hørning er alvorligt plaget af bilstøj

Ét samlet område med 1.617 boliger er særligt plaget af støj fra statens veje

Af
Jørgen Bollerup Hansen

1.617 boliger er ifølge støjgrænserne i lovgivningen støjbelastet fra statens veje i Skanderborg Kommune. Heraf er der 22 boliger, der er stærkt støjbelastet.

I modsætning til mange andre kommuner, der typisk har flere spredte områder med støjbelastede boliger fra statens vejnet, så er de støjbelastede boliger i Skanderborg Kommune koncentreret i boligområdet i den nordvestlige del af Hørning.

Skurken er den Østjyske Motorvej/Aarhus Syd Motorvejen.

Det er ret så galt

De 22 boliger, der er særligt belastet, har en støj fra motorvejen på over 68 decibel.

Til sammenligning støjer en støvsuger cirka 70 decibel.

Det største antal støjbelastede boliger i området omfatter 1.397, hvor støjen fra motorvejen er målt til mellem 58 og 63 decibel. Til sammenligning måles en normal samtale til mellem 50 og 60 decibel

Lidt nord for Gl. Ryevej i Hørning kommer udfletningen ved Aarhus Syd motorvejen. Foto: Bollerup

Lidt nord for Gl. Ryevej i Hørning kommer udfletningen ved Aarhus Syd motorvejen. Foto: Bollerup

168 boliger ligger med et støjniveau fra motorvejen på mellem 63 og 68 decibel.

Indgår i undersøgelse

I et forslag fra Vejdirektoratet til 'Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023', der er i høring, fremgår det, at området i Hørning indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelle fremtidige midler til støjafskærmning.

Det mener Skanderborg Byråd ikke er nok.

På det sidste byrådsmøde vedtog et enigt byråd at sende et høringsvar til Vejdirektoratet, hvor byrådet foreslår, at eventuel overskydende anlægsmidler fra udvidelsen af E45 fra Skanderborg Syd til Aarhus S fra fire til seks spor, anvendes til at reducere støjen for boligerne i Hørning.

Byrådet konkluderer også, at borgerne i Skanderborg Kommune oplever en stigende støjgene som følge af den øgede trafik på Østjyske Motorvej samt Aarhus Syd motorvejen. Af samme grund er flere grundejerforeningen gået sammen for at få reduceret støjen.

Ved udvidelsen af motorvejen udlægges der et støjreducerende slidlag.

Det dæmper normalt genrerne - i al fald, mens slidlaget er nyt - men der ventes ifølge Vejdirektoratets VVM-undersøgelse for motorvejsudvidelsen trods det ikke, at støjbilledet vil ændre sig efter udvidelsen til seks spor.

Borgerne er Sorteper

Da byrådet diskuterede sagen, sagde Jens Erik Sørensen (V), at et privat firma, der havde udvidet produktionen med 300-400 procent, som stigningen på motorvejstrafikken, næppe var sluppet igennem med det.

"Men Vejdirektoratet siger bare, at de ikke har penge til at støjdæmpe vejen yderligere. Sorteper bliver borgerne. Jeg ved nogle borgere har været i direkte dialog med Vejdirektoratet, og det har ikke været positivt," sagde Jens Erik Sørensen.

"Vi skylder vore støjplagede borgere, at de får dæmpet støjen i hele motorvejens levetid, og ikke kun i slidlagets levetid," sagde han.

Publiceret 13 June 2018 11:45