Udviklingen går hurtig. Dette luftfoto af Skanderborg er fra 2015, der er siden kommer to nye høje punkthuse i Skanderborg Bakker. Foto: Lars Lassen

Udviklingen går hurtig. Dette luftfoto af Skanderborg er fra 2015, der er siden kommer to nye høje punkthuse i Skanderborg Bakker. Foto: Lars Lassen

Fremtidens Skanderborg: Udviklingsplan sendt i høring

Byrådet foreslår en vision og 5 strategispor for udviklingen af kommunen i årene 2018-2021

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Byrådet har sendt et forslag til en udviklingspolitik for denne valgperiode i offentlig høring frem til 30. august.

Planen er en vision og fem udvalgte strategispor, der skal arbejdes med i perioden 2018-2021.

De fem strategispor er følgende: 'Bæredygtighed og begrebet en cirkulær kommunen', 'Demokrati og borgerinddragelse', 'Erhvervslivets og turisterhvervets vilkår' og 'Et helhedssyn på udviklingen'. Samt fokus på at gøre Skanderborg til 'En kommune, hvor alle kan være med'.

De fem strategispor

Det er allerede besluttet, at der skal nedsættes et særligt opgaveudvalg for de tre af de fem temaer.

Arbejdet med Bæredygtighed og cirkulær kommune går i gang efter sommeren, hvor der nedsættes et udvalg for et år med både menige borgere og politikere og med Maria Temponeras (EL) som formand. Beskrivelsen af udvalgets opgave er ændret til at "gøre en ekstra indsats for bæredygtighed og cirkulær økonomi, og arbejde for at reducere miljø og klimabelastningen."

Fra august 2019 nedsættes der på samme måde et særligt et-årigt udvalg om Demokrati og Borgerinddragelse med Mira Issa Bloch (Å) som formand.

Fra august 2020 skal der nedsættes et et-årigt udvalg om Erhvervslivets vilkår, som John Haarup Laursen (DF) bliver formand for.

Endvidere forankres et arbejde med at gøre Skanderborg Kommune til et sted, hvor alle kan være med, i Socialudvalget. Arbejdet går i gang til august og er uden slutdato.

Endelig skal Økonomiudvalget i foråret 2019 sætte gang i et arbejde med at sikre et helhedssyn i planlægningen af Skanderborg Kommunes fremtid. Herunder byernes funktion i forhold til hinanden og i forhold til den rolle, Skanderborg Kommunens byer spiller i det østjyske bybånd.

"Der kan være behov for at drøfte grænser for de enkelte byers vækst, og der kan måske vise sig behov for udvikling af helt nye bysamfund," hedder det i oplægget, der også peger på, at der skal være fokus på infrastruktur, tilstrækkelig dækning af institutioner og skoler, indkøbsmuligheder, levende bymidter og varierede bomuligheder.

I forvejen kører der et to-årigt særligt udvalg med borgmester Jørgen Gaarde (S) som formand om psykiatri og problemet, at der kommer et stigende antal psykisk syge.

En bred vision

Visionen i udviklingspolitikken er mere luftig. Den handler om, at Skanderborg Kommune vil sætte en ære i at være et sted, hvor mennesker møder hinanden, hvor der er plads til alle, og hvor "vi forpligter os selv og hinanden på at gøre vores bedste".

"Jeg håber, mange vil finde god mening og inspiration og en tydelig retning i forslaget til udviklingspolitik," sagde borgmester Jørgen Gaarde (S), da byrådet i enighed vedtog forslaget.

Publiceret 13 June 2018 19:00