Alken Enge er en internationalt set helt enestående lokalitet, blandt andet fordi det er det eneste sted i Europa, hvor man har fundet skeletterne af en hel hærstyrke fra tiden omkring Kristi. Foto: Mads Dalegaard, Moesgaard Museum

Alken Enge er en internationalt set helt enestående lokalitet, blandt andet fordi det er det eneste sted i Europa, hvor man har fundet skeletterne af en hel hærstyrke fra tiden omkring Kristi. Foto: Mads Dalegaard, Moesgaard Museum

Et blodigt endeligt: Jernalder-massegrav får hårene til at stritte

Arkæologer afdækker et uhyggeligt opgør, hvor 13-årige har kæmpet side om side med voksne mænd, og hvor de døde er blevet flået i stykker af sultne rovdyr

Af
Uffe Normand

JP Aarhus

Vi aner dybest set ikke, hvad der er foregået på en slagmark et sted i Østjylland for lidt over 2.000 år siden. Men ét er sikkert: Det har været voldsomt. Det oplyser Videnskab.dk i en artikel, som denne historie er bygget op på:

For nylig udkom artiklen 'Direct evidence of a large Northern European Roman period martial event and post-battle corpse manipulation' i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

I artiklen fremlægger et forskerhold ledet af Mads Kähler Holst (Moesgaard Museum) for første gang de samlede resultater af de seneste otte års arkæologiske undersøgelser af en hel hærstyrke, der i de første årtier efter Kristi fødsel blev nedkæmpet og smidt i et søbassin ved Mossø nær Skanderborg.

Også leder af arkæologisk afdeling på Museum Skanderborg, museumsinspektør Ejvind Hertz har medvirket.

2.000 knogler

Alken Enge blev for alvor kendt, da nye arkæologiske udgravninger og geologiske undersøgelser begyndte i 2012. Her dukkede der mere end 2.000 menneskeknogler op på bunden af det, der omkring Kristi fødsel havde været en sø. Nu er analyserne af udgravningerne afsluttet og forskerholdet bag undersøgelserne kan præsentere resultaterne.

Publiceringen i det internationale internationalt anerkendte tidsskrift afspejler, at Alken Enge er en internationalt set helt enestående lokalitet.

"Det er det eneste sted i Europa, hvor vi har skeletterne af en hel hærstyrke fra tiden omkring Kristi fødsel – dvs. på det tidspunkt, hvor Romerriget ekspanderede voldsomt og udløste folkevandringer og krigeriske konflikter på store dele af kontinentet," forklarer Mads Kähler Holst til Videnskab.dk

Men hvem netop disse mennesker var, hvorfor de gik i kamp, og hvor selve slaget har stået – det aner vi ikke.

"Når vi kommer så langt nordpå (Skandinavien, red.), har vi desværre ingen romerske, skriftlige kilder til at fortælle os, hvad der er foregået. Vi har derfor ret beset ingen anelse om det," siger Ejvind Hertz, som er museumsinspektør ved Museum Skanderborg, til Videnskab.dk

"Den skæbne, ofrene led, gør fundet endnu mere spektakulært. Ud over sporene af våbenskader fra kampene, så er der også spor af voldsomme handlinger med de overvundne krigere og deres kroppe i tiden efter slaget. Forskellige snitspor viser, at knoglerne efter at have ligget fremme på slagspladsen i op til et år blev renset for kødrester, og blandt andet fundet af fire bækkener trukket på en gren viser, at man har samlet knoglerne sammen systematisk. Resterne af krigerne bliver smidt ud i et strømløb mellem to søbassiner, hvor der er spor efter at man igennem flere århundreder allerede havde ofret husdyr og keramik. Det ser ud til både at være en oprydning af en slagplads og en rituel afslutning på krigen," sammenfatter Mads Kähler Holst det overfor avisen.

"Der sænkede sig en meget mærkelig stemning over udgravningen, da vi fandt de fire bækkener, der var trukket på en gren. Det viser tydeligt en handling, som, når man lige tænker over det, får hårene til at stritte," siger Mads Kähler Holst til Videnskab.dk.

"Der blev meget stille i udgravningen den dag," supplerer udgravningsleder og medforfatter Ejvind Hertz.

13-årige krigere

Udgravningerne fra 2012-2014 er koncentreret inden for et 5.000 kvm stort område.

I forbindelse med gamle tørvegravninger er der imidlertid gjort fund over et langt større område, og det totale antal døde er derfor sandsynligvis langt større.

Arkæologerne har indtil videre fundet 2.095 knogler og fragmenter i tørvemosen ved Alken Enge. De har dog langt fra udgravet hele området. I det nye studie anslår de, at der ligger mindst 380, muligvis op mod 1.000, menneskeskæbner i det grumsede mosevand.

Med så mange krigere må der være tale om en konflikt, der har berørt et stort område. De yngste krigere er helt ned til 13-14 års alderen, og der er også flere relativt gamle mænd imellem. Der er ikke tegn på, at de er specielt trænede eller har været i kamp tidligere, så der kan være tale om en forsvarsstyrke, der hurtigt er samlet sammen mod en indrykkende fjende.

Pollenanalyser har vist, at efter slaget ændres vegetationen fra et åbent landbrugslandskab til tæt skov.

Kilde: Videnskab.dk

En hærs endeligt i Alken Enge

    Museumsinspektør på Museum Skanderborg, Ejvind Hertz, vil 14. juni kl. 18.30 vise rundt og fortælle om fundene ved Alken Enge og om alt det, forskningen indtil nu har fundet frem til. Mødested er Vædebrovej 53 ved Alken.

    Efter turen til slagmarken fortsætter arrangementet kl. 20 på museet i Adelgade, hvor museumsinspektør Lene Mollerup fortælle om knoglerne fra Alken Enge.

    Arrangementet koster 50 kroner. Tilmelding er ikke nødvendig.

Publiceret 13 June 2018 14:00