Sjelle Præstegård. Pressefoto

Sjelle Præstegård. Pressefoto

Kronik: At leve på landet er en livsstil

Bestyrelsen for Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune har sendt UgeBladet deres tanker om udviklingsmulighederne i kommunens landsbyer

Af
Knud Erik Elmann Jensen (Boes), Zita Hubback (Sjelle), Søren Blaabjerg Poulsen (Gl. Rye)

Arne Nørskov (Hylke), Hans Erik Jepsen (Alling), Orla Jegstrup (Jeksen), Anna Margrete Kristensen (Herskind)

At leve på landet er en livsstil, som lægger megen vægt på såvel kultur som natur. Det sociale liv er veludviklet med stor vægt på naboskab. Vi skal sikre, at man kan bo i vores landsbyer uanset alder, værdier og behov. Der skal være boformer til alle, også når ens behov skifter. Det skal være muligt at blive boende i sit nærområde, når der sker forandringer i ens liv, og vi skal sikre, at der er huse til alle, uanset om man er til leje eller eje, stort eller småt, alene eller sammen.

Vi skal have gode rammer og muligheder for børnefamilierne med en tryg og kvalitetsrig hverdag. Stærke fællesskaber og nærvær er med til at skabe løsninger til børnefamilierne. Løsninger der sikrer sammenhæng i hverdagen, og som skaber et godt fundament for, at det enkelte barn kan udfolde sit fulde potentiale. At skabe gode vilkår for børnefamilier handler også om gode institutioner, skoler og foreninger, og at vores landsbyområder er en biologisk og fysisk oplevelse, der appellerer til leg og fantasi.

Landsbyerne er og skal være attraktive for børnefamilier, som søger væk fra byernes støj og stenmiljø. Muligheden for etablering af selvforsyning, legemiljø eller større haveavl står højt på familiernes prioriteringsliste. Landsbymiljøet skal bevares og ikke efterabe bymiljøet. Der skal udpeges områder, hvor der kan eksperimenteres med boligformer.

Vores geografi skal udnyttes gennem gode forbindelser og adgangsforhold. Infrastrukturen skal gøre hverdagen aktiv og let, og det skal være nemt at komme rundt i kommunen, uanset færdselsmiddel. En velfungerende lokal infrastruktur er en forudsætning for både at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. Overdrevne koncentrationer af boliger eller arbejdspladser kan skabe trafikproblemer morgen og aften. Der arbejdes for en sikring af det eksisterende banelegeme over Ry og Alken. Desuden skal der arbejdes for bevarelse af regionale busruter igennem kommunen. Derfor skal kommunen både lave de forbedringer den selv kan, og samtidig være proaktiv i påvirkningen af både regionale og nationale beslutningstagere. Der skal være mobildækning i hele kommunen.

Vi skal arbejde for et bredere udvalg af leje- og ejerboliger, så mange forskellige mennesker skaber liv i vores byer. Vore landsbyer skal ikke byfortættes, men i stedet videreudvikles efter en tusindårig tradition med på baggrund af det moderne samfund og ny teknologi. Det kan vi blandt andet gøre ved at udvikle områder med blandet boligbyggeri. Udbuddet af boformer skal øges i vores landsbyer ved at give optimale muligheder for at indrette boliger af forskellige typer. Det kan både være videreudvikling af eksisterende områder og udvikling af nye områder, men ikke nødvendigvis er så opdelt efter størrelse af hus og/eller grund som i dag.

Unge og yngre familier skal have en mulig landingszone på landet, så det er muligt at etablere sig uden nødvendigvis at købe bolig i første omgang. Ungdomsboliger skal tænkes ind som en mulighed generelt i boligprojekter, så alle aldre mødes der, hvor man bor.

Mulighederne for fleksible anvendelser af eksisterende bygninger i det åbne land skal udnyttes, så eksempelvis nedlagte landbrugsejendomme skal omdannes til mere end én bolig. Der skal i landsbyer oprettes freelancehuse, hvor selvstændige billigt kan leje sig ind i et erhvervsfællesskab og dermed i højere grad kan balancere mellem familieliv og erhvervsliv.

Udbuddet af attraktive boformer skal øges gennem kommune- og lokalplanlægningen de steder, hvor efterspørgslen er størst. Nye boligområder skal udpeges, og der skal være mulighed for udstykning af både store og små mindre parcelhusgrunde. Det er også vigtigt, at der kommer enkelte nye byggegrunde i de mindre landsbyer. Diversiteten er en del af landsbymiljøet.

Der skal være pasningsgaranti i nærområdet med høj kvalitet og med valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue. Kommunens landsbyskoler skal bevares. Landsbyerne i skoledistrikterne skal udbygges med nye boliger for at sikre pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssige klassekvotienter.

Det skal sikres, at der kan tilbydes plejehjemspladser i en eller flere landsbyer.

Infrastrukturen i de mindre lokalsamfund og på tværs af kommunen skal vurderes med henblik på øgede mobilitetsmuligheder i det åbne land, så det bliver attraktivt at bosætte sig der også for børnefamilier.

Landsbymiljøet med dets diversitet skal bevares og ikke efterabe bymiljøet.

Publiceret 12 June 2018 13:00

SENESTE TV