Anders Rosenstand Laugsen (V) mener, institutionernes overførsler af penge skaber en Joakim von And-agtig pengepuger mekanisme. Foto: Mike Madsen

Anders Rosenstand Laugsen (V) mener, institutionernes overførsler af penge skaber en Joakim von And-agtig pengepuger mekanisme. Foto: Mike Madsen

Venstrepolitiker: '158 millioner kroner gemt i Joakim von And pengetank'

V-forslag stemt ned. Flertal vil ikke skabe uro om institutioner og afdelingers opsparinger

Af
Jørgen Bollerup Hansen og Claus Sonne

Der spares rigtig store beløb op i Skanderborg Kommune. Fra 2017 til 2918 overførte institutionerne 46 mio. kr., mens de centrale afdelinger på rådhuset, herunder IT, Økonomi og Innovation, overførte 112 mio. uforbrugte kr..

Det kan lade sig gøre, fordi de enkelte afdelinger og institutioner efter Skanderborgmodellen har det fulde ansvar for deres budget. Og mulighed for at overføre penge fra det ene år til det næste, blandt andet for at kunne spare op til større investeringer.

Det princip gælder for ikke at komme i en situation som i militæret, hvor man sendte køretøjer ud på nogle 'ligegyldige' km sidst på året, bare for at få brugt budgettet. Og undgå, nogen kunne få den ide, at afdelingerne havde for mange penge.

Men de stigende opsparinger i Skanderborg Kommune er blevet et problem. Derfor vedtog byrådet i efteråret, at institutionerne og afdelingerne skal nedbringe deres samlede opsparinger i 2018.

Men ifølge Venstre er dette ikke tilstrækkeligt. På sidste byrådsmøde foreslog Venstre derfor, at principperne for budgetoverførsler får den tilføjelse, at direktionen og Økonomiudvalget skal have større fokus på, at overførsler ikke akkumuleres, og at de afsatte bevillinger bliver brugt på den service til borgerne, som Byrådet har besluttet.

Von Ands pengetank

"Det er ligesom Joakim von Ands pengetank. Får borgerne den service, de er blevet lovet? Vi skal se på, om der er for rundhåndede bevillinger," sagde Anders Laugesen (V).

"Det er Skanderborgmodellen, når den er værst. Opsparede beløb skal ud til borgerne som bedre service eller skattelettelser. Som det er nu, lægger byrådet ansvaret fra sig," sagde Thomas Cordtz (K).

Forslaget blev dog nedstemt. Kun V og K stemte for det, resten stemte imod.

Jørgen Naut (S) afviste, at politikerne har lagt ansvaret fra sig. Ansvaret ligger i Økonomiudvalget, sagde han.

Reaktionen fra Venstre kommer efter, især opsparingerne i de centrale afdelinger er vokset, mens kontraktholdenes overførsler på institutionerne er ret stabile over årene.

"Men der er fuld opmærksomhed på i administrationen og i de interne afdelinger på rådhuset, at opsparingerne ikke skal vokse yderligere, og helst afvikles," siger borgmest

er Jørgen Gaarde (S).

"Men når der er tale om relativ store overførsler, skyldes det også, at eksempelvis udskiftning af IT ofte kræver, der spares op i flere år. Derfor er det ikke let at bruge budgetterne i de enkelte år. Desuden skal opsparede midler gerne bruges i et roligt tempo, så vi ikke bruger mere end servicerammen," siger Jørgen Gaarde.

"Venstres forslag kunne forplumre princippet i, at der kan føres penge over til følgende år. Og så hár vi allerede vedtaget i budgettet for 2018, at opsparingerne skal nedbringes."

Publiceret 25 May 2018 09:09

SENESTE TV