Hundetræning er også en af de faste aktiviteter, der tilbydes medlemmer i Skanderborg Jagtforening.

Hundetræning er også en af de faste aktiviteter, der tilbydes medlemmer i Skanderborg Jagtforening.

Lys Nat: Jagtforening har oprettet en afdeling for de unge

Ungdomsafdeling for de 15-25-årige jægere præsenteres på jagtforeningens stand til Lys Nat

Af
John Pedersen

Skanderborg Jagtforening er en aktiv forening med godt 320 medlemmer.

Jagtforeningen har hjemsted på Vestermølle i et herligt klublokale, der er stillet til rådighed af kommunen. Klubhuset har jagtforeningens medlemmer selv istandsat.

I forbindelse med Lys Nat-arrangementet i Adelgade på fredag stiller foreningen op med en stand, hvor man vil præsentere et nyt initiativ, der har til formål at aktivere de unge i en særskilt ungdomsafdeling for unge i alderen 15 til 25 år.

Hensigten er at få etableret et netværk for de unge i jagtens verden.

Klubaften for unge

De unge jægere holder klubaften en gang om måneden, hvor de selv i fællesskab bestemmer, hvad indholdet skal være.

Det kan for eksempel være udflugter til skydebanen, en tur ud i det fri eller at se en jagtfilm sammen.

Sammen med nabojagtforeningerne arrangerer Skanderborg Jagtforening jagt på de kommunale jorder, jagter som man kan deltage i for et beskedent beløb.

"Vi arrangerer også hundetræning, flugtskydning, indskydning af rifler, klubaftener og rågeregulering," fortæller Jeanette Thrane fra Skanderborg Jagtforening.

Underviser i jagttegn

Vinteren igennem er der undervisning teori i jagttegn - også i foreningens lokaler på Vestermølle.

"Vi har en meget høj beståelsesprocent," konstaterer Jeanette Thrane, der tilføjer, at der også satses på det sociale samvær og hygge, når medlemmerne er samlet.

Skanderborg Jagtforening råder også over et værksted, hvor medlemmerne for eksempel kan bygge skydetårne og lignende.

Mens de unge har deres egen klubaften en gang om måneden, så er seniorafdelingen mere flittige på mødefronten med møder hver tirsdag formiddag i klublokalerne.

Publiceret 23 May 2018 15:00

SENESTE TV