Himmelbjerget kan få ny ankomst, som det ses skal p-pladsen begrønnes.

Himmelbjerget kan få ny ankomst, som det ses skal p-pladsen begrønnes.

Der er store visioner for at udvikle Himmelbjerget

Naboer og interessenter så ideerne i sidste uge. Nu skal politikerne se dem

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Det er visionen, at gæster på Himmelbjerget fremover skal parkere ved p-pladsen P2, hvor der skal laves et centralt infohus.

Herfra skal de gå ad en nyanlagt sti kaldet Himmeltråden til toppen, for for alvor at opleve den storslåede natur fra en række udsigtspunkter.

Adgangen fra søsiden, som Hjejleselskabet har eneret på i dag, tænkes åbnet for alle sejlende med en ny indgang, måske en havn med helårs søbad, der kan være med til at udvide Himmelbjergets sæson.

Der tænkes en række nye udsigtspunkter, blandt andet for at styrke udsynet til og fra Skanderborg-siden.

Langs den nuværende Ånd og Bogstavsti fra Hotel Himmelbjerget i retning mod Ry foreslås en række nye overnatningsmuligheder i bjerghytter, arkitektoniske shelters eller hytter i træerne.

Ideerne, der har ro, fordybelse og stilhed som kerneværdier, skal følges af en ny samlet strategi for formidling af Himmelbjergets historie.

Ideen med den nye ankomst vil ikke lukke for, at biler fortsat kan sætte passagerer af til Hotel Himmelbjerget.

Visionsoplægget kan realiseres etapevis. De nye ankomstpunkter vurderes at have førsteprioritet.

En positiv stemning

Da ideerne blev præsenteret i sidste uge for godt 40 naboer og interessenter, var der overvejende en positiv stemning, siger kommunaldirektør Lisbeth Binderup, der er formand for en syv mand stor styregruppe, byrådet har nedsat.

"Indtil nu er det bare en skitse. De fleste syntes, det ser spændende ud. Men at det samtidig er vigtigt, at Himmelbjerget er genkendelig," siger Lisbeth Binderup.

"Det var samtidig tydeligt, at trafikken har betydning, hvis Himmelbjerget udvikles til en større attraktion, da mange naboer allerede i dag føler sig belastet af trafikken. Mountainbikeres brug af skoven er et særligt problem, der blev debatteret. Selv om det ikke er en del af helhedsplanen."

Hun pointerer, ideerne er på et tidligt stadie. Politikerne i byrådets økonomiudvalg ser ideerne i denne uge. Vil byrådet gå videre, kommer der en tidlig dialog - inden en formel proces med lokalplan, zonetilladelse og høring

Publiceret 22 May 2018 07:00