Den nuværende algevarslingstavle ved Søtorvet i Skanderborg pilles ned. Tjek vandets på kommunens website.

Den nuværende algevarslingstavle ved Søtorvet i Skanderborg pilles ned. Tjek vandets på kommunens website.

Skanderborg Sø: Badevandet er i topform

Søen er utrolig ren i forhold til bakterier

Skanderborg Du kan roligt hoppe en tur i Skanderborg Sø. En gennemgående analyse, foretaget af Skanderborg Forsyning og en række partnere i innovationsprojektet Sikkert Søbad, viser nemlig, at badevandet er af god kvalitet, står der i en pressemeddelelse.

I Skanderborg Kommune er der flere overløbsbygværker, som ved kraftig regn har udløb i Skanderborg Sø. Derfor ønskede Skanderborg Forsyning at undersøge, hvordan bakterier fra spildevand, påvirker badevandskvaliteten.

"Vi har taget prøver rigtig mange steder i søen og lavet modeller for bakteriers bevægelse i søen for at udtage prøverne, hvor risikoen skulle være størst. Derfor har det været overraskende at konstatere, at Skanderborg Sø overalt er utrolig ren, når det kommer til mængden af colibakterier. I samtlige prøver er kravet til højeste badevandskvalitet opfyldt med meget stor margin," fortæller Stig Jonassen, projektledende ingeniør i Skanderborg Forsyning.

Hold øje med det lokale badevand på kommunes hjemmeside: www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/badevand.aspx

cns

Publiceret 17 May 2018 13:00

SENESTE TV