Sonja Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesformand for SCU. Pressefoto

Sonja Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesformand for SCU. Pressefoto

SCU's bestyrelse venter på fusions-svar

Frands Fischer er konstitueret som direktør og bestyrelsen har fået fem nye ansigter. Først når det er afklaret, om SCU og gymnasiet skal fusionere, vil der blive taget stilling til ansættelsen af en ny direktør

Bestyrelsen for SCU har netop konstitueret sig for en ny 4-årig periode. Tidligere minister Sonja Mikkelsen er genvalgt som skolens formand. En opgave hun har varetaget siden 2012. Der var også genvalg som næstformand til tidl. Direktør Marianne Jager, der har haft denne opgave siden 2014.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Tina Johansen (HK) Jørgen Naut (byrådene i Skanderborg og Odder kommuner) Flemming Birch (Handelsstandsforeningerne i Odder og Skanderborg kommuner) Mona Johansen Larsson (Medarbejderrepræsentant) Mads Rischel (elevrepræsentant) Regitse Rans Nielsen (HK) Kim Kjær Jørgensen (DE) Peter Bertholdt (selvsupplering) Peder Østergaard (selvsupplering) Torbjørn Skjernov (medarbejderrepræsentant) Robert Ladefoged Laursen (elevrepræsentant), hvoraf de fem først nævnte er nye i bestyrelsen.

SCUs direktør igennem de sidste fire år, Rikke Christoffersen, er blevet ny direktør på Aalborg Handelsskole. Rektor Frands Fischer fra SCUs HF & VUC-afdeling er i den forbindelse konstitueret som direktør indtil videre.

"SCU har i øjeblikket en undersøgelse i gang sammen med Skanderborg Gymnasium om perspektiverne i en fusion til én samlet uddannelsesinstitution på Campus Skanderborg. Først når det er afklaret, om der bliver tale om en fusion eller ej, vil en toplederstilling blive slået op," oplyser Sonja Mikkelsen i en pressemeddelelse.

logy

Publiceret 16 May 2018 07:29