Vejdirektoratet synes, bilisterne generelt respekterer vejarbejdet.

Vejdirektoratet synes, bilisterne generelt respekterer vejarbejdet.

Nye spor snart klar: Udvidet motorvej får nu lagt asfalt på den første strækning

Arbejdet skrider godt frem for udvidelse af motorvejen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Overskudsjord fra vejarbejdet på motorvejen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd fylder godt op som ny støjvold ved motorvejskrydset Skanderborg Vest, hvor volden kommer op i tæt ved seks meters højde.

"Tættest mod Aarhus er vi nær fuld højde. Vi fylder også jord på som en vold ved Mossøvej, her bruger vi ren jord fra de mange nye og udvidede regnvandsbassiner, vi laver i forbindelse med udvidelsen af motorvejen fra fire til seks spor," siger projektleder Robin Højen Madsen.

De nye støjvolde vil blive beplantet med buske, og Vejdirektoratet vil lave støjmålinger, når motorvejsbyggiret er helt færdigt.

Det er ikke anlæggelsen af en ny pendlerplads ved Skanderborg Vest, men ene og alene en arbejdsplads.

Det er ikke anlæggelsen af en ny pendlerplads ved Skanderborg Vest, men ene og alene en arbejdsplads.

"Der er ingen tvivl om, at støjvoldene vil have en positiv effekt, men det er usikkert, hvor stor effekt, det vil få. Men vi går ud og måler for at dokumentere effekten," siger han.

Asfaltarbejde er i gang

På strækningen mellem Stilling og motorvejsvejudfletningen i Aarhus Syd er der ved at blive lagt asfalt på i det nordgående spor.

"Vi genåbner vejen, hvor det giver mening. Og når asfalten er lagt i den gamle midterrabat, flytter vi trafikken derind, mens vi laver vejen færdig i yderrabatten. Der skal blandt andet laves nyt afvandingssystem."

Den nordligste støjvold er nær fuld højde ved Skanderborgvej: Foto: Boll-

Den nordligste støjvold er nær fuld højde ved Skanderborgvej: Foto: Boll-

"Det afhænger af vejret, men vi håber, vi kan genåbne den strækning i de nye tre spor omkring sommerferien," siger Robin Højen Madsen.

Derpå følger asfaltarbejdet i det sydgående spor på samme strækning. Sidst kommer asfaltarbejdet på motorvejstrækningen fra Skanderborg Vest til Skanderborg Syd.

Arbejdet med at udvide strækningen til seks spor fra Skanderborg Vest til Stilling - altså det midterste stykke - påbegyndes til sommer.

Hele den 15 km lange strækning ventes klar ved årsskiftet. Først i 2019 lægges det endelige slidlag på.

"Vi får ikke ret mange kommentarer fra bilisterne, og bilister plejer at give udtryk for det, hvis de er utilfredse. Vi synes faktisk, bilisterne viser god forståelse for, at vejarbejdet giver nogle gener," siger Robin Højen Madsen.

Hvor Skanderborgvej løber under motorvejen og ved Mossøvej vil Vejdirektoratet måle på støjvoldenes effekt.

Hvor Skanderborgvej løber under motorvejen og ved Mossøvej vil Vejdirektoratet måle på støjvoldenes effekt.

Publiceret 16 May 2018 10:30