Adelgades zig-zag indretning skal nu ændres. Foto: Bollerup

Adelgades zig-zag indretning skal nu ændres. Foto: Bollerup

Her er tidsplanen for Adelgades forvandling

Byråd flytter samtidig torvehandelen til Mindet og placerer ansvaret for udlejning af stadepladser til cityforeningen

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Torvehandelen på Kulturtorvet skal flyttes til Mindet nærmest Kvickly, hvor der skal indrettes stadepladser på 10 p-pladser.

Da stadepladserne kun vil være åbne fredage kl. 7-14, ventes det ikke at give parkeringsmæssige udfordringer.

Forslaget kommer fra Cityforeningen, der mener, at den nuværende torvehandel spærrer for den visuelle sammenhæng mellem Adelgade og Kulturhuset, Byparken og søen. Samtidig er det håbet, at torvehandel ved Mindet kan styrke den nordlige del af handelslivet i Adelgade.

Byrådet har sagt ja til ændringen.

Ansvar for udearealer

Byrådet har samtidig sagt ja til, at Cityforeningen overtager ansvaret for kommunens udlån af fortovsarealer langs Adelgade, og at foreningen kan opkræve et mindre administrationsgebyr, f.eks. 300 kr..

Gebyret kan spares op og være med til at betale for events i midtbyen. Det er nemlig et ønske, at Adelgade i højere grad skal aktiveres.

Byrådets beslutning åbner for, at cityforeningerne i kommunens øvrige centerbyen kan overtage ansvaret for udlån af udvalgte arealer på tilsvarende vilkår.

I Adelgade åbner aftalen også for, at Cityforeningen kan udleje seks-otte salgsvogne. Der er lavet en prototype, der nu skal testes.

Beslutningerne er led i den store omlægning af Adelgade, der er opdelt i tre etaper.

Første etape

Arbejdet med at lave et skitseprojekt for en ny indretning af Kulturtorvet ventes sendt i udbud i sommeren 2018 og lavet i efteråret.

Der skal også laves et skitseprojekt for ombygning af de to kryds Adelgade-Ole Lund Kirkegaards Stræde samt Sygehusvej-Ole Lund Kirkegaards Stræde.

Skitseprojektet for førstnævnte kryds laves i efteråret 2018, og arbejdet udført i 2019.

Skitseprojektet for det sidstnævnte kryds ventes færdig til sommer og arbejdet udført i efteråret 2018.

Forsøgsindretninger

Planlægning af en forsøgsmæssig ny indretning af Adelgade fra Mindet til Kulturtorvet igangsættes samtidig i foråret 2018. Et arbejde, Dansk Cyklistforbund inddrages i.

En forsøgsindretning med cykelbaner og udretning af gaden forventes afprøvet fra 2019.

Tilsvarende planlægning af en midlertidig forsøgsmæssig indretning af Adelgade fra Kulturtorvet til Vestergade igangsættes i foråret 2018. Det indgår, at der skal kunne hæves steler, der kan bruges til lejlighedsvis afspærring af den del af Adelgade.

Forsøgsindretningen ventes afprøvet i foråret 2019.

Der er også nu penge til at skifte defekte gadelamper i Adelgade med nye, inden et nyt lysdesign rulles fuldt ud.

P-hus og busterminal

I løber af 2018 genoptages samtidig den politiske behandling af forslaget til et p-hus i Møllegade ved den nuværende busstation som del af en samlet parkeringsplan for Skanderborg Midtby.

I foråret 2018 igangsættes desuden et skitseprojekt for at flytte busterminalen i midtbyen til Stændertorvet.

P-forbuddet langs Sygehusvej opretholdes indtil videre.

Kommunen er i dialog med Region Midtjylland om at lavefri parkering ved Sundhedscentret uden for centrets åbningstid til glæde for beboerne i området. Alternativt overvejes det at indrette et mindre antal p-lommer på østsiden af Sygehusvej.

I år skal der også laves en planlægning for en række aktivitetsøer i Adelgade.

Anden og tredje etape

Flere af de endelige anlægsarbejder kommer i en anden eller tredje etape.

Etape to omfatter blandt andet endeligt anlæg af den øvre del af et nyt Kulturtorv, ny byrumsbelysning og ny belægning i krydset ved Kulturtorvet, ny indretning af Ole Lund Kirkegaards Stræde samt den endelige nyindretning af Adelgade fra Ole Lund Kirkegaards Stræde til Vestergade.

I etape tre bliver nedre del af Kulturtorvet gjort færdig. det samme gøres Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde.

I både etape to og tre indrettes de tilhørende aktivitetsøer i Adelgade.

Hvornår er det færdigt?

Så hvornår kan vi regne med, at Adelgade og Kulturtorvet er færdig i en ny indretning?

"Der er kun bevilget penge til 1. etape i 2018 og 2019. Så byrådet skal bevilge yderligere penge, og jeg håber, arbejdet kan gå videre i 2020. Når vi går i gang, forventer jeg, vi gør det færdigt," siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Bliver der cykelstier?

"Der bliver i al fald cykelbaner.

Et det givet på forhånd, at Adelgade skal rettes ud?

"Ja, det er meningen.

"Risikerer man så ikke, at bilisterne kører for hurtigt?

"Der er andre måder, man kan dæmpe farten, som vil blive brugt," siger Claus Leick.

Publiceret 12 May 2018 11:45

SENESTE TV