Inger og Knud Storgård fik først skovejerne med til at køre udenom deres gårdsplads med skovmaskiner, selv om skovejerne havde vundet hævd. I stedet lavede parret en ny vej til skoven. Det var ikke nok, og et nyt krav opstod.

Inger og Knud Storgård fik først skovejerne med til at køre udenom deres gårdsplads med skovmaskiner, selv om skovejerne havde vundet hævd. I stedet lavede parret en ny vej til skoven. Det var ikke nok, og et nyt krav opstod.

Nabokrig:

Inge og Knud er på vej mod tvangsauktionen

Inger og Knud Storgårds naboer, fire skovejere, kræver, at de opfylder forlig og laver en ekstra vej

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 

Den langvarige strid mellem Inger og Knud Storgård, der bor Voldbyvej 81 ved Sjelle, og en række skovejere om disses adgangsveje til skoven, trapper nu op.

 

5. april modtog parret et krav om, at de skal betale modpartens sagsomkostninger på cirka 75.000 kr., som det nu er stadfæstet af Vestre Landsret i den retssag i Horsens i 2016, hvor parterne indgik et forlig, så Knud Storgård og hans hustru skal anlægge en ny vej til skoven - selv om kommunen tidligere har vurderet, at der allerede var tilstrækkeligt med veje. Hvad parret også mener.

 

LÆS OGSÅ: Nabokrig har varet 35 år

 

Men et retsligt forlig er et retsligt forlig - selv om det blev indgået, fordi familien håbede, at det ville afslutte den mere end 35-år lange vejstrid. Og selv om Knud Storgård har fortrudt han indgik forliget.

 

Og skovejerne har nu taget det næste skridt.

 

12. april i forrige uge modtog parret et brev fra skovejernes advokat med krav om, at vejen bliver lavet og er færdig anlagt senest 15. maj i år.

 

Advokaten har kontaktet en entreprenør, der er parat til at lave vejen med kort varsel.

 

"Ydermere har jeg forstået, at der er tale om en relativ begrænset udgift - ikke mindst set i forhold til den store fordel, det vil være for din ejendom at få omlagt vejen," skriver advokat Søren Hammer Westmark fra Clemens advokaterne i Aarhus.

 

Advokaten tilføjer, at hvis arbejdet ikke er påbegyndt 10. maj, vil han uden yderligere varsel kontakte Fogedretten vedrørende det indgåede forlig for at få fogedrettens bistand til at lade entreprenørmaskinerne udføre arbejdet.

 

I det omfang entreprenørarbejdet først betales af skovejerne, vil advokaten ligeledes uden yderligere varsel iværksætte inddrivelse af disse omkostninger hos Inger og Knud Storgård.

 

"Jeg skal i den forbindelse gøre dig opmærksom på, at der vil blive foretaget udlæg i din ejendom for beløbet, såfremt du ikke betaler dette, hvilket i sidste ende kan føre til, at mine klienter begærer din ejendom sat på tvangsauktion," skriver advokaten.

 

LÆS OGSÅ: Nabokrig er låst fast

 

Da sagen startede for 35 år siden, var der et større antal skovejere.

 

Den største skovejer i området er nu AVK, der købte et stort skovareal i afteråret 2017 og dermed 'arvede' en part i vejstriden. De øvrige skovejere i vejstriden, er Villiam Riisgård fra Sjelle, Jens Erik Rasmussen fra Sjelle og Peter Overgaard fra Galten. De har fastholdt, at der er indgået et forlig ved Retten i Horsens. Og har afvist et forslag om mægling, som byrådsmedlem Tage Nielsen (R) har foreslået. Via deres advokat kræver de nu forliget indfriet.

 

På Voldbyvej 81 er Inger og Knud Storgård derfor nu under massivt pres.

 

"Vi har ryggen mod muren. Nu er der ikke andet at gøre end at få vejen lavet og få sagen ud af verden. Vi er nødt til at tro, at vi så får fred. Jeg tør ikke gå længere," siger hustruen Inger.

 

"Jeg tvivler, siger ægtefællen Knud Storgård.

Publiceret 25 April 2018 12:00

SENESTE TV