Nicklas Lauritzen har trods en alder på kun 26 år sat sig for bordenden i menighedsrådet, hvorfra han gerne vil være med til at fremtidssikre folkekirken i Skanderborg sogn. Foto: Erland Rasmussen

Nicklas Lauritzen har trods en alder på kun 26 år sat sig for bordenden i menighedsrådet, hvorfra han gerne vil være med til at fremtidssikre folkekirken i Skanderborg sogn. Foto: Erland Rasmussen

26-årig med ambitioner for folkekirken

Niclas Lauritzen havde ikke regnet med at blive formand for menighedsrådet

Af
Af Erland Rasmussen

Det er en smilende og meget imødekommende formand for Skanderborg Sogns Menighedsråd, der tager imod på Kirkebakken.

 

Nicklas Lauritzen virker fuld af overskud og på ingen måde tynget af, at han som kun 26-årig har fået overdraget det store ansvar som formand for menighedsrådet.

 

Et stort ansvar

Det var tilbage i slutningen af november sidste år, at Nicklas Lauritzen enstemmigt blev valgt af sine ældre kolleger i rådet, og det skete vel at mærke, selv om Nicklas kun sidder i sin første periode indvalgt tilbage i november 2016.

 

LÆS OGSÅ: 36-årig ansat som ny præst i Skanderborg 

 

Posten som formand drejer sig om at stå i spidsen for et menighedsråd, der har personaleansvar for 23 medarbejdere, omfatter i alt 15 rådsmedlemmer plus fem stedfortrædere i en organisation, der administrerer et budget på ni millioner kroner om året.

 

Minder lidt om politik

Det er en post, der på enkelte dage som eksempelvis den dag, da Uge-Bladets medarbejder mødte Nicklas Lauritzen, omfatter møder fra morgen til aften for formandens vedkommende.

 

Og selv om Nicklas virker ganske veloplagt og tilsyneladende har fundet sig godt til rette for bordenden, så kan han godt mærke trætheden snige sig ind sidst på dagen, når han efter endnu et møde om aftenen afslutter dagen med at skrive et par sider mere på specialet til kandidatuddannelsen i Europæiske studier, som han bliver færdig med til sommer fra Aalborg Universitet.

 

Det er ledererfaring som kredsleder for FDF Skanderborg-Stilling, men især erfaringer fra det politiske liv forskellige steder i Socialdemokratiets partiorganisation, Nicklas Lauritzen har trukket meget på i sin nye funktion som sognets førstemand.

 

"Den politiske ballast har givet mig en stor styrke. Det er selvfølgelig nogle andre ting, man diskuterer i et menighedsråd. Men vi agerer på samme måde. Vi diskuterer nogle punkter, og vi skal træffe en beslutning. Når du sidder for bordenden, så handler det både om at kunne lede forhandlingerne på fornuftig vis, men i ligeså høj grad om at kunne træffe beslutninger, alle kan se sig selv i," argumenterer Nicklas Lauritzen.

 

Usædvanlig baggrund

Nicklas Lauritzen har ikke altid været medlem af folkekirken. Han stammer nemlig fra et katolsk hjem og er således konverteret fra katolicismen over i folkekirken. Men som aktiv i FDF som en folkekirkelig organisation har Nicklas alligevel haft stor berøring med og tilknytning til folkekirken. Det har formet nogle af hans holdninger til den.

 

"Jeg ville gerne lave et par ting om. Med min baggrund som aktiv med børn og unge synes jeg, at vi kunne gøre det bedre som folkekirke for de unge, når du er blevet konfirmeret. Det var egentlig hovedårsagen til, at jeg stillede op, og så har det udviklet sig derfra.

 

Spændende opgave

Havde du regnet med at blive formand?

"Nej, jeg havde ingen ambitioner i den retning. Jeg har altid haft rigeligt at gøre, men jeg er også sådan en type, at når jeg først kommer ind i noget, så engagerer jeg mig også i det 100 procent, og når man så får en mulighed for at tage det ansvar på sig, så kunne jeg sige nej. Og det er et meget spændende arbejdsområde.

 

En fremtidssikring

Er det en fordom, at nogen tænker på medlemmer af menighedsråd som nogen fra den ældre generation?

"Det er hovedsagelig ældre folk, der sidder der, men jeg synes så til gengæld også, at det er fantastisk, at der er en gruppe mennesker, som sagtens kunne have valgt en fra den ældre flok, de kunne relatere sig til, men i stedet vælger de enstemmigt at pege på mig som den yngste og siger, at vi har også brug for, at der bliver nytænkt nogle ting, og at vi får fremtidssikret menighedsrådet.

 

Nye tider, nye skikke

Et eksempel på nytænkning er, at menighedsrådet har hyret konsulentbureauet Kirkefondet til over en toårig periode at kigge Skanderborg Sogn efter i sømmene.

 

Det er en del af forarbejdet til, at der efter planerne skal bygges en helt ny kirke i Højvangen i løbet af de kommende fem år. Men i første omgang vil man ikke fokusere på murstenene, men derimod på sognets aktiviteter og værdier, så man finder ud af, hvad man skal kunne med den nye kirke.

 

Og næsten som i det politiske liv, så kommer arbejdsmetoderne til at omfatte spørgeskemaer og fokusgrupper.

 

"Vi inkluderer folk, fordi vi i den kommende periode vil lave lytterunder og fokusgrupper med både de, der er aktive, og de, der ikke er aktive i folkekirken som medlemmer. Vi vil spørge dem om, hvad vi kan gøre for, at de også vil bruge kirken og vores aktiviteter?" uddyber Niclas Lauritzen.

 

Rettidig omhu

Er det sådan en slags rettidig omhu i forhold til folkekirkens generelle krise med et vigende antal medlemmer?

 

"Ja. Nu går det godt i vores sogn. Vi har masser af aktiviteter, vi har fine dåbstal, og vi har mange, der kommer til gudstjenester og alle de aktiviteter, vi har, men det er jo ikke noget, der nødvendigvis bliver ved, så det gælder selvfølgelig om, at vi som sogn er med til at sørge for, at vi også inkluderer flere og flere folk i fremtiden," siger Nicklas Lauritzen.

 

Er det sådan noget som spørgeskemaer og fokusgrupper, du tilfører?

Jeg ved ikke, om det er mig, der har tilført det. Men jeg har slået det mantra fast, at vi gerne skulle kunne bryde nogle af de rammer, vi er i. Selvfølgelig har vi nogle værdier og nogle ståsteder, som er kristne, folkekirke Lutheranske, og det holder vi selvfølgelig fast i, men det kan der være mange rammer om.

 

Den yngste i kurven

Det er altså sådan en slags modernisering af den lokale folkekirke?

Ja, det er både rettidig omhu og modernisering. Jeg vil ikke revolutionere ting, men jeg vil da gerne sørge for, at vi tager nogle skridt i den rigtige retning på en god og ordentlig måde, hvor alle kan komme til orde. Og så skal jeg som leder kunne træffe nogle beslutninger og få folk med på det.

 

Har du egentlig problemer med at være den yngste i kurven?

Nej, det synes jeg ikke. Det har jeg været vant til. Det handler jo om, at her er jeg et sted, hvor man er lydhør overfor de ting, man kommer med, selv om man er yngst. Nu har folk så haft et halvt års tid til at lære mig at kende i formandsrollen, og det synes jeg faktisk går meget godt. Vi får truffet gode beslutninger, og vi får sikret os, at vi møder udfordringerne i ordentlig tid.

 

 

CV Nicklas Lauritzen

Kandidatuddannelsen i Europæiske studier, Aalborg Universitet, færdig sommer 2018.

Formand menighedsrådet Skanderborg Sogn november 2017

Kredsleder FDF Skanderborg-Stilling

Kommunikationsmedarbejder KFUM sociale arbejde

Intern kandidat i Socialdemokratiet om at blive ny folketingskandidat i Skanderborgkredsen november 2016

Kampagnechef for MF Kirsten Brosbøl (S) 2014-2015

Byrådskandidat Skanderborg kommune valgkampen 2013

Formand DSU distrikt Østjylland 2012-2014/DSU Skanderborg

Publiceret 24 April 2018 11:45

SENESTE TV