Elevrådet på Skanderborg Gymnasium, her repræsenteret ved Anders Spee , Elevrådsformand Charlotte Grønning og Thea Jacobsen, frygter, at deres kerneværdier sættes over styr ved en fusion.

Elevrådet på Skanderborg Gymnasium, her repræsenteret ved Anders Spee , Elevrådsformand Charlotte Grønning og Thea Jacobsen, frygter, at deres kerneværdier sættes over styr ved en fusion.

Fusion:

SCU-elever er positive - STX-eleverne betænkelige

Eleverne på SCU og Skanderborg Gymnasium ser vidt forskelligt på mulighederne ved en fusion på Campus

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

 

På Skanderborg Gymnasium fik elevrådet travlt, da nyheden om en mulig fusion af de to store ungdomsuddannelses-institutioner på Campus kom ud onsdag i sidste uge. 

 

Elevrådets repræsentanter var rundt i de forskellige klasser for at tage temperaturen på elevernes holdning til en mulig fusion, inden elevrådet mødtes fredag morgen til et ekstra elevrådsmøde.

 

LÆS OGSÅ: Campus-bestyrelser: Ikke en fusion - Kun en undersøgelse af fordele og ulemper

 

Efter mødet stillede elevrådsformand Charlotte Grønning op til interview med UgeBladet sammen med elevrådsrepræsentanterne Thea Jacobsen og Anders Spee.

Skeptiske STX-elever

”Generelt er der stor skepsis overfor en mulig fusion blandt eleverne. Vi har et godt gymnasium og et rigtig, rigtig godt studiemiljø, og vi er bekymrede for at sætte det over styr,” fortæller de tre og understreger, at de udtaler sig på vegne af hele elevrådet.

 

LÆS OGSÅ: STK-lærerne er lunkne ved fusion

 

”Vi passer godt på vores kerneværdier, de vejer meget tungt hos os: At alle kender alle, vores mange traditioner, vores udvalgsstruktur, klassekultur og store sammenhold, hvor alle taler med alle. Det er de værdier, vi er bange for forsvinder, hvis vi bliver en del af en meget stor fælles uddannelsesenhed på Campus,” forklarer de.

 

”I dag er der stor nærhed både til lærerne og ledelsen. Den nærhed er vi også mange for forsvinder ved en fusion. Vi frygter, at der bliver større afstand mellem elev, lærer og ledelse.”

Bakker op om undersøgelse

Eleverne understreger, at de gerne vil bakke op om undersøgelsen af potentielle fordele og ulemper ved en fusion, og at de er meget interesserede i at blive inddraget i processen, men fremhæver samtidig, at det netop kun er en undersøgelse, man nu i gymnasiets bestyrelse er blevet enig om at gennemføre.

 

”Vi vil gerne samarbejde med eleverne på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, men vi synes ikke, vi behøver en fusion for at samarbejde. Vi kan sagtens både styrke samarbejdet og dyrke det sociale liv på Campus uden at fusionere,” mener de.

 

”Vi har jo allerede et velfungerende Campusudvalg, vi har fælles fester og vi spiller hvert år en fodboldkamp mod hinanden. På Skanderborg Gymnasium vil vi gerne prioritere mangfoldigheden, men vi synes bare de to uddannelsesinstitutioner er meget forskellige i forhold til udfaldet af en eventuel fusion,” understreger Charlotte, Thea og Anders.

 

”Man kan godt være nervøs for, at det eneste, der i den sidste ende tæller, er spørgsmålet om økonomi. Vi håber ikke, det bliver det afgørende, men at man i stedet vil prioritere eleverne og deres velfærd. Det er ledelsen, der bestemmer, men det er os og lærerne, der skal leve med en eventuel fusion.”

Positive elever på SCU

På Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) ser eleverne ifølge næstformand i elevrådet og medlem af bestyrelsen, Robert Ladefoged Lauersen, knap så drastisk på en fusion på Campus.

”Eleverne på SCU er, sådan som jeg oplever det, positivt indstillede overfor en fusion med gymnasiet. Vi kan se mange fordele i et større fællesskab blandt de unge på Campus.,” fortæller han.

Han skynder sig dog at tilføje, at der er nogle elever, der har udtrykt betænkeligheder ved en fusion.

”Nogle stykker har udtrykt bekymring for, hvad det konkret vil betyde for dem som studerende på SCU, mens andre er betænkelige ved, om STX-eleverne egentlig vil os, og om de vil invitere os med til deres fester og sådan noget. Det er der nogen, der er lidt utrygge ved,” oplyser han.

”Vi har endnu ikke drøftet det i elevrådet, men elevrepræsentanterne har skrevet på intra at vi støtte eleverne i den undersøgelse, der nu er gået i gang. Men kort fortalt, så ser vi ikke en fusion som noget farligt. Vi er umiddelbart positive overfor visionerne om et samle uddannelsesmiljø på Campus.”

Publiceret 09 April 2018 11:30