De to bestyrelsesformænd for henholdsvis SCU og Skanderborg Gymnasium understreger begge, at der endnu ikke er tale om en fusion, men om en undersøgelse af, hvilke mulige gevinster og udfordringer en fusion ville medføre.

De to bestyrelsesformænd for henholdsvis SCU og Skanderborg Gymnasium understreger begge, at der endnu ikke er tale om en fusion, men om en undersøgelse af, hvilke mulige gevinster og udfordringer en fusion ville medføre.

Campus-bestyrelser:

Ikke en fusion - Kun en undersøgelse af fordele og ulemper

SCU og Skanderborg Gymnasium undersøger mulighederne for en fælles fremtid, men der er endnu ikke beslutning om en fusion af uddannelsesinstitutionerne på Campus, understreger de to bestyrelsesformænd

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

 

Bestyrelserne på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) og Skanderborg Gymnasium udsendt onsdag i sidste uge en fælles pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at de to uddannelses-institutioner vil iværksætte en undersøgelse for at se nærmere på fordelene og ulemperne ved en fusion.

 

Visionen er at skabe et samlet uddannelsesmiljø på Compus Skanderborg, der blandt andet skal styrke de unges studiemiljø, opbygge et stærkt fagligt fællesskab og give bedre basis for efteruddannelse af voksne.

 

LÆS OGSÅ: SCU og Skanderborg Gymnasium vil fusionere

Skabe mere værdi for unge

Baggrunden for at undersøge mulighederne for en fusion netop nu er, at SCU's direktør, Rikke Christoffersen, har fået ny stilling og forlader SCU 1. maj.

 

LÆS OGSÅ: Fusion: SCU-elever er positive - STX-eleverne er betænkelige 

 

”I vores bestyrelse ser vi det som en anledning til at tage et kig langt ind i fremtiden. Skal vi ansætte en ny direktør, eller kan vi skabe noget fælles med endnu større værdi her på Campus, hvis vi fusionerer med Skanderborg Gymnasium,” forklarer Sonja Mikkelsen, bestyrelsesformand på SCU.

 

”Så vi henvendte os til gymnasiet med vores tanker, og sammen er vi blevet enige om at kigge nærmere på, om det kan give mere værdi til vores unge i Skanderborg med et fælles uddannelsesmiljø.”

 

Sonja Mikkelsen understreger, at der endnu ikke er tale om en fusion. Kun om en undersøgelse af, hvilke potentielle fordele og ulemper en fusion vil have.

Et ægte campus

”Det interessante her er, at vi kan lave et ægte campus, da hovedparten af ungdomsuddannelserne allerede er samlet på Campus,” konstaterer hun.

 

I følge SCU's bestyrelsesformand vil undersøgelsen formentlig ligger klar omkring 1. juli. 

 

”Jeg håber, vi derefter kan træffe en hurtig beslutning, så alle ved, hvad der skal ske eller ikke skal ske, inden sommerferien,” siger Sonja Mikkelsen.

Fusion er et følsomt emne

Også Hanne Vibeke Sørensen, bestyrelsesformand på Skanderborg Gymnasium understreger, at der foreløbig kun er tale om, at man undersøger mulighederne for, hvad er eventuelt tættere samarbejde kan bringe af fordele og ulemper.

 

”En fusion er meget følsomt. Det er et brud med hverdagen og med forestillingen om, hvem man er. Det er SCU, der har henvendt sig til os. Vi har ikke tidligere drøftet en fusion på Skanderborg Gymnasium. Vi kan se både muligheder i det, men også udfordringer,” siger hun.

 

”Der er forskellige perspektiver på en fusion, afhængig af, om man er ung, medarbejder eller foreksempel forælder. Hvis vi ender med en fusion, så er det noget vi gør, for Skanderborg - for at lave et bedre ungemiljø. Vi har to gode skoler nu, kan vi gøre det endnu bedre ved at være sammen? Det er det, vi nu skal til at undersøge,” forklarer Hanne Vibeke Sørensen.

Publiceret 09 April 2018 10:30