DEBAT:

Hvad skal vores børn lære i skolen?

Hanne Stender Damkjær, forperson for Alternativet

 

 

På seneste byrådsmøde skulle kvalitetsrapporten på skoleområdet godkendes.

Alternativet påpegede følgende:

Vi undrer os over, at der i rapporten kun måles på elevernes kunnen udfra karakterer og tests, samt i hvor høj grad de efterfølgende starter på en ungdomsuddannelse.

Visionen for skoleområdet i Skanderborg lyder således: Alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Det er vi i Alternativet selvfølgelig enige i. Nu er spørgsmålet så blot, hvad man mener, eleverne skal blive dygtige til?

Hvis man mener, elevernes færdigheder udelukkende skal måles ved hjælp af karakterer og tests, så mener vi, man misser noget meget vigtigt.

Vi ved godt, at nationale tests og karaktergivning er lovpligtige, og vi mener også det er vigtigt, at eleverne klarer sig godt i dansk og matematik. Vi synes dog, man lokalt i Skanderborg kunne sætte sig ambitioner om at lykkes også på andre områder. Hvad med f.eks. kundskaber inden for kreativitet, bæredygtighed, demokrati, empati og erkendelse/dannelse. Ville det ikke være ønskværdigt at se på disse kundskaber som vigtige nok til at indgå i en kvalitetsrapport?

Jo, disse områder er sværere at måle på, men man kan beskrive, at der arbejdes målrettet med områder som disse. Der må også være måder at måle på, om elevernes kunnen inden for andet end dansk, matematik og andre prøvefag stiger.

Tak til SF's Jens Sønderskov for at påpege, at vi bør arbejde hen imod, at børnene klarer sig godt i livet, uanset om de får 7, 8 eller 9 i karakter. At vores børn skal lære at mestre livet, også når der kommer bump på vejen, og at man bør arbejde med at indflette undersøgelsen af dette i en kvalitetsrapport.

Alternativet godkendte kvalitetsrapporten i år, fordi vi ikke tidligere har haft mulighed for at komme med vores input til dens udformning. Fremover ser vi dog meget gerne, at man bevidst arbejder på, at eleverne skal blive så dygtige som de kan inden for flere områder end kun de boglige prøvefag. Vi ønsker, at der arbejdes bevidst med at skabe livsduelighed og dannelse, så hver enkelt elev kan blive den bedste udgave af sig selv og derved til stor gavn for fællesskabet.

Publiceret 27 March 2018 17:00

SENESTE TV