DEBAT:

Fejllæsning af rapport

Linda Andrea – spidskandidat for Liberal Alliance ved KV'17

Anders Skriver (S) drager, på vegne af socialdemokratiet i Skanderborg, en hurtig konklusion ud fra den rapport, der er udgivet om kommunernes selvpålagte bureaukrati; ”Undersøgelsen var spildt af tid og skattekroner”.

 

LÆS OGSÅ: DEBAT: Spild af skattekroner

Jeg kan konkludere, at Anders Skriver selv spilder sin tid, når han læser – for han læser rapportens konklusion som en vis herre læser biblen.. Af rapportens konklusion, som kan findes på https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i15687/Selvpaafoert-bureaukrati-i-tokommuner, kan det læses: “I Greve har de indført et ernæringsscreeningsskema, som hjemmeplejen skal udfylde, hvis den ældre har tabt sig et kilo. Dette er et eksempel på en regel, hvor alle er enige om formålet, men hvor medarbejderne oplever implementeringen som uhensigtsmæssig. De oplever for det første, at skemaet er mangel på anerkendelse af deres faglighed. Dernæst synes de, at et kilo er for lille et udsving til at begynde at sætte et relativt omfattende registreringssystem i værk.”

Lige netop ovenstående eksempel burde få Anders Skriver til at anerkende, at man i danske kommuner indfører bureaukratiske tiltag – som ikke giver mening for kommunens fagfolk og dermed opleves som uhensigtsmæssig, samtidig med at den koster i tabte arbejdstimer og skatteyderbetalt arbejdskraft.

Ethvert af disse tiltag, der kan luges ud i og gøres mere effektivt og hensigtsmæssigt, ville i Skanderborg Kommune kunne hjælpe til at rette op på en stadigt mere skrantende økonomi, som til stadighed står tydeligt frem med massive budgetoverskridelser, dårlig vedligeholdelse af offentlige bygninger og et alarmerende højt sygefravær blandt kommunes ansatte.

Jeg tillader mig at minde mig om, at Skanderborg Kommune ligger i top i forbruget af skattekroner til administrativt ansatte. Endvidere beder jeg Anders Skriver huske, at en undersøgelse i Horsens og Greve ikke siger noget som helst om graden af selvpåført bureaukrati i Skanderborg Kommune. Det eneste man med sikkerhed kan konkludere ud fra undersøgelse af Horsens og Greve kommune er, at den intet siger om graden af selvpålagt bureaukrati i Skanderborg!

Dertil kommer, at Horsens og Greve kommuner var villige til at lade uvildige fagfolk gennemtrevle kommunerne for selvpåført bureaukrati – i modsætning til Skanderborg Kommune som end ikke ansøgte om at få undersøgt den alt for stort dimensionerede administration. Dermed må skatteborgerne leve med, at Socialdemokratiet i Skanderborg blot ønsker at køre videre i samme rille – uden ønske om hjælpe til nedbringelse af bureaukratiet til gavn for kommunens ansatte og skatteborgerne.

Publiceret 23 March 2018 08:00

SENESTE TV