DEBAT:

Alternativet ønsker en mere demokratisk sammensætning af råd og udvalg

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet og Hanne Stender Damkjær, forperson for Alternativet Skanderborg

 

I forbindelse med udvidelse af integrationsrådet var der lagt op til, at rådet skulle udpege nye medlemmer.

 

I Alternativet Skanderborg ser vi en stor tendens til, at nye medlemmer til råd, udvalg og så videre udpeges. Vi mener det er meget bedre og mere demokratisk, hvis det bliver muligt for interesserede at søge om at komme med.

 

Vi anser det ikke som demokratisk, at man kun kommer i betragtning til et nedsat udvalg, hvis man er ”kendt” af nogen fra byrådet, kommunen eller det pågældende råd/udvalg.

 

Hvis alle interesserede kan søge, får rådene/udvalgene muligvis fat i nogle relevante og givende ressourcer de ikke kendte til.

 

Derfor foreslog byrådsmedlem Mira Issa Bloch i kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget, at man skulle opfordre integrationsrådet til at annoncere efter nye medlemmer i stedet for at udpege dem.

 

Det er med glæde vi kan notere os, at udvalget har bakket op om dette forslag og er endt med at opfordre til annoncering.

 

Vi ser gerne dette udbredt i kommunen, sådan at når fremtidige poster skal besættes i eksempelvis råd og udvalg, bliver det på denne åbne og mere demokratiske måde, det sker.

 

Aktuelt bliver der startet et nyt udvalg op til sommer der omhandler bæredygtighed. I 2019 opstartes et demokrati-udvalg. Disse udvalg skal både bestå af byrådsmedlemmer og folk udefra.

 

Vi vil gerne slå et slag for nærdemokrati og borgerinddragelse, så det bliver muligt for alle, at ansøge om at deltage.

Publiceret 04 March 2018 13:00