Rusmiddelcentret har i år succes med alkoholafvænning for 49 procent, hvilket er bedre end på landsplan, hvor antallet er 36 procent.

Rusmiddelcentret har i år succes med alkoholafvænning for 49 procent, hvilket er bedre end på landsplan, hvor antallet er 36 procent.

Flere vælger at tage afvænning

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Skanderborg Rusmiddelcenter har succes med et tilbud om ambulant afrusning målrettet borgere med behov for hjælp til at ophøre med at drikke eller til at nedsætte et stort alkoholforbrug.
 

Tilbuddet blev etableret i januar 2014, og flere og flere søger hjælpen. Der er erfaringen, at flere oplever øget tryghed ved den ambulante afvænning, samt at tilbagefaldene standses hurtigere.
 

Der blev i 2016 gennemført 46 ambulante afrusningsforløb, i 2017 ventes antallet at være højere, da der allerede 1. oktober var gennemført 42.
 

Der er sat et mål for, at 135 borgere påbegynder en rusmiddelbehandling i 2017, og at 67 udskrives som færdigtbehandlede.
 

Status 1. september viste, at 101 borgere havde taget imod tilbuddet - heraf 72 voksne over 30 år og 29 unge 15-29-årige. Og 62 var 1. september udskrevet som færdigbehandlede - hvilket svarer til 49,2 procent af alle udskrevne i 2017. Målene for året ventes indfriet.

Publiceret 07 December 2017 08:30