DEBAT:

Indflydelse til borgerne

Af
Charlotte Vindeløv

byrådskandidat (SF)

På min tur rundt i kommunen er jeg efterhånden flere gange stødt på, at mange borgere ikke oplever sig inddraget eller hørt. Og særligt landsbyerne synes, at have meget på hjertet i forhold til deres lokalsamfund.
Samtidig kan vi ikke forvente, at alle borgere nødvendigvis oplever sig repræsenteret af de siddende byrådsmedlemmer, som pt. består af en meget homogen gruppe mænd (- og der er fx kun fem kvinder).
Minoriteter i et samfund har også brug for at opleve sig hørt, og på en eller anden vis bør vi skabe bedre muligheder for, at det kan lade sig gøre. Men hvordan kan vi gøre det?
I SF har vi længe været optaget af borgerdrevne forslag, og en model kunne være, at byrådet forpligtiges til at sætte et givent punkt på dagsorden, når der er samlet et bestemt antal underskrifter. Det kunne være svarende til et mandat i byrådet, hvorefter fx borgmesteren (som ansvarlig for dagsordenen) sørger for forslaget stilles til et kommende byrådsmøde.
Aktuelt er det kun siddende byrådsmedlemmer jf. Styrelsesloven, som kan sætte punkter på dagsorden.
Derfor vil der være brug for at lave en procedure, som sikrer en ensartet behandling af de punkter, som borgerne ønsker drøftet. Måske kunne det indeholde fortræde for byrådet forinden en drøftelse.Selvfølgelig vil det være nødvendigt at afgrænse og rammesætte sådan en ordning, sådan byrådet ikke skal behandle alt i verden, som man er uenig i.
Jeg er også optaget af, hvordan vi i de små landsbysamfund kan skabe en højere grad af synenergi og erfaringsopsamling ved at skabe større dialog mellem landsbyerne.
Umiddelbart syner det af, at der ligger mange gode idéer gemt derude, som blot skal synliggøres og formidles.
Heldigvis er byrådet allerede på sporet af denne opgave, og der vil først i januar indkaldes til et fælles møde for alle landsbyerne.

Publiceret 19 November 2017 05:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV