Hørning Produkthandel dømt for brud på miljølov

Selv om der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt er bøden nede på 50.000 kr.

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Hørning Produkthandel har haft oplag af batterier og akkumulatorer og håndteret jern og metalskrot, selv om firmaet ikke har tilladelse til det i det omfang, det er sket, i sin miljøgodkendelse.
 

Firmaet er også fortsat med begge aktiviteter, efter Skanderborg Kommune udstedte et forbud mod det. Derfor fastslår Retten i Horsens i en dom, at firmaet har begået forsætlig overtrædelse af miljøloven eller handlet groft uagtsomt.
 

Trods det får virksomheden og dens ejer Leif Frandsen kun en bøde på 50.000 kr. - hvilket er minimumsdommen ved førstegangsforseelser af den art.
 

I dommer fremgår, at bøden er sat til 50.000 kr., selv om virksomheden har kunnet opnå en økonomisk vinding ved at overtræde loven.
 
Oveni får Hørning Skrothandel ugentlige tvangsbøder på 10.000 kr., hvis firmaet ikke har fået en miljøgodkendelse på plads senest 1. april. Og så skal firmaet betale sagens omkostninger.
 
Derimod bliver der ikke nogen konfiskation af firmaets fortjeneste ved at bryde loven. Primært fordi det alene er oplyst for retten, at firmaet ville miste en omsætning på anslået 1,5 mio. kr. om måneden, hvis firmaet havde fulgt kommunens påbud.
 
Retten har derfor ikke kunnet vurdere Leif Frandsens samlede fortjeneste.

En gammel sag

Sagen har kørt i årevis, og der har løbende været kontakt mellem firmaet og Skanderborg Kommune.
 

Firmaet har også i den periode forsøgt at mindste støjgenerne ved et lave støjmure, men det har ikke været nok. Og der er løbende kommet klager over støj fra naboer.
 

Aktuelt er firmaet imidlertid i gang med at søge en ny miljøgodkendelse, der passer til firmaets aktiviteter. Den vil indebære, at der skal opføres bedre støjafskærmning.
 
Kommunen vurderer, at tingene kan lovliggøres, hvis firmaet lever op til de krav, der stilles. Og ud fra sagsbehandlingstider kan det falde på plads inden 1. april.
 
 
Forsvarer og anklager har 14 dage til at afgøre, om dommen ankes. Begge er utilfredse med dommen, men ingen af dem har afgjort, om de anker.
 
 
“Jeg synes, firmaet burde være frikendt, når kommunen har lavet så mange fodfejl, som det er tilfældet,” siger forsvarer Anette Kusk, der er ekspert i miljø- og planret.
 
 
“Det er godt nok en lille bøde, især når der er tale om, at firmaet er dømt for at handle forsætligt eller groft uagtsomt. Men det vigtigste er, at firmaet er blevet dømt,” siger anklager Bianca Trøjborg.
 
 
Straffesagen startede, da Skanderborg Kommune anmeldte firmaet til politiet i maj 2016. I kommunen har man endnu ikke læst dommens præmisser, men helt overordnet siger kommunens miljøchef Hans Brok-Brandi:
 
 
“Jeg er glad for, at vi har vurderet sagen korrekt. Jeg er oprigtig glad for, at vi lever i et retssamfund, hvor vi kan få en uvildig part til at vurdere, hvordan vi som myndighed agerer. Nogle gange vinder vi, andre gange gør vi ikke, men hver klage- eller straffesag er med til at afgøre, hvordan vi skal køre sager.”

Publiceret 14 November 2017 18:30

SENESTE TV