DEBAT:

Skanderborg er vandbranchens svar på Silicon Valley

Skanderborgs styrke er vand og de lokale virksomheder i vandbranchen vil gerne have de lokale politikere til at fokusere mere på det

Af Jesper Daugård - Kamstrup, Morten Sæderup Nielsen - AVK International, Torben Buhl - SILHORKO-EUROWATER og Jens F Bastrup - Skanderborg Forsyning

World Economic Forum har erklæret af overudnyttelse af vandressourcen er den største udfordring for menneskeheden lige nu og mange år frem. Adgang til rent vand og sanitet er både FNs verdensmål nr. 6 og helt centralt for at nå alle de andre verdensmål. Der har Skanderborg en styrkeposition. 
I Danmark kan vi noget helt særligt med vand – og Skanderborg er med rette blevet kaldt centrum for Østjyllands Water Valley – vandbranchens svar på Silicon Valley.
Læs også: Enestående naturområde fredet - mere rig natur til Skanderborg
I Skanderborg står vandbranchen for mere end 13 procent af de private arbejdspladser og en netto-omsætning på op imod 3 mia. kr. i 2016. Et job skabt i vandklyngen trækker yderligere et job med udenfor og når det blive omsat for 3 kr. i vandklyngen bliver der omsat for 2 kr. udenfor.
Eksporten af vandteknologi stiger dobbelt så meget som den generelle eksport og den vinder markedsandele for andet år i træk.
Det tætte samarbejde mellem forsyning og teknologivirksomheder inden for forskning og produktudvikling er afgørende for eksporten.
En erhvervspolitik målrettet vand vil kunne tiltrække vækst, jobs og turister til Skanderborg – og derved gavne hele kæden af relaterede virksomheder og underleverandører indenfor stål, IT og service. Det vil gavne natur og vandmiljø, og være et stærkt udgangspunkt for en ambitiøs verdensmål-strategi. 

Vand og verdensmål

Meget tyder på at 2018 bliver året hvor mange kommuner laver verdensmål-strategier. Og vi glæder os til at bidrage aktivt til hvordan Skanderborg kan gøre en forskel ved at tage udgangspunkt i den unikke styrkeposition kommunen har på vand. Her er tre gode ideer:

  • Blive forsøgskommune under Regeringens strategi for cirkulær økonomi og sætte fokus på forskning og borgerinddragelse på vandområdet ved at koordinere arbejdet på tværs af erhvervsliv, civilsamfund og borgere. 
  • Etablere en vand-HUB og tilbyde testfaciliteter, netværk og synergi gennem leverandøraftaler og gensidig synlighed til gavn for iværksættere og SMVer. Lad os udbygge vores 'Water Valley'!
  • Blive udstillingsvindue for dansk vandteknologi og derigennem tiltrække besøgende, turister og erhvervsdelegationer til gavn for turisme, service og detail. Det vil desuden sikre kommunen renere vandmiljø, færre oversvømmelser, grønnere natur og mere bæredygtighed.
Lad os gøre det sammen i de 1.000 fællesskabers land. Lad os gøre det sammen lige her i Skanderborg. 
 

Publiceret 02 November 2017 09:00

SENESTE TV