Debat:

Danmarks erhvervskommune nummer 1

Af
Thomas Cordtz

spidskandidat Konservative

På vælgermøderne hører jeg til stadighed ønsker fra borgerne om en bedre og mere sammenhængende udvikling af kommunen, om bedre infrastruktur, bedre skoler, bedre omsorg og ældrepleje og tidssvarende faciliteter. Alt sammen berettigede og fornuftige ønsker, vi som politikere skal lytte til og gerne efterkomme. Det skorter heller ikke på kan-didaternes og partiernes velvilje. Men når de skal pege på, hvor pengene skal komme fra udebliver svarene.

For hvor skal pengene komme fra? Det svarer ingen på.

Men her er mit svar klart:

  • Slank omkostninger til den kommunale administration.
  • Lug ud i kommunens dyre prestigeprojekter og vigtigst af alt - Skanderborg Kommune skal være Danmarks erhvervskommune nummer 1. Kun med et erhvervsliv i udvikling og vækst får vi skabt de arbejdspladser og det overskud, der skal til.

Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for, at vi kan tilbyde den service og velfærd, vi ønsker. Konservative Skanderborg vil gøre det lettere at etablere sig og drive virksomhed i Skanderborg Kommune. Vi vil sikre en stærk servicekultur over for erhvervet. Kommunen skal se det som sin vigtigste opgave at fremme erhvervslivet frem for at begrænse og kontrollere det.

Konservative Skanderborg vil sikre og fastholde lave erhvervsskatter, og at dækningsafgiften forbliver på 0. Sagsbehandlingstiderne både i by og på land skal bringes ned, og så vil vi sikre, at lokalplaner lever op til nutidige og fremtidige behov. Om nødvendigt vil vi have ændret dem for at udnytte tomme erhvervsgrunde, så de ikke ligger øde hen.

Et stærkt erhvervsliv og arbejdspladser er nøglen til velfærd: Til de bedste skoler og dag-institutioner, ældrepleje i topklasse og en sammenhængende infrastruktur.

Publiceret 27 October 2017 16:00