Debat:

Hurtig indsats overfor kriminelle unge

Birte M. Andersen, medlem af Skanderborg Byråd (V)

En meget lille gruppe af børn og unge udviser tidligt i livet asocial og afvigende adfærd, som med årene kan blive et meget stort problem. Både for dem selv, deres familie og samfundet. Det har vi også set eksempler på her i Skanderborg Kommune. Adfærden kan udarte sig i mange ting, men ofte fører det til en kriminel løbebane.
 
Den enkelte, forældrene og familien har naturligvis ansvaret for at holde sig inden for lovens rammer. For nogle lader det sig ikke gøre, og der er tidligt tegn på, at noget er helt galt. Her må samfundet - i denne fase kommunen – sætte ind. Og som jeg ofte har påpeget, når det drejer sig om forebyggelse og kriminalpræventivt arbejde, så er 'hurtig hjælp - dobbelt hjælp'.

Jeg er derfor tilfreds med, at det synspunkt har vundet indpas i den budgetaftale, som byrådet netop har indgået. Her sættes allerede i 2018 yderligere 2 mio. kr. af til at understøtte en ny forebyggelses - og familiestrategi. Det understreges, at denne indsats i højere grad end i dag, skal være forebyggende og opsøgende. Herunder fremhæves det i budgetaftalen, at direktionen skal sikre, at den kriminalpræventive indsats organiseres mere optimalt.

Det er et godt initiativ. Dette er et stort og desværre komplekst område for en lille gruppe børn og unge. Men en kriminel løbebane er skæbnesvanger for den enkelt og omgivelserne. Det er godt at have fokus på dette og sikre hurtig indgriben.

Publiceret 11 October 2017 13:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV