Debat:

Røgfrit Skanderborg 2025

Lilian Fogh Christensen, bestyrelsesmedlem Kræftens Bekæmpelse, Skanderborg Lokalforening

I Kræftens Bekæmpelse, Skanderborg Lokalafdeling ser vi med stor glæde på kommunens tiltag i forbindelse med Røgfrit Skanderborg 2025. Kommunens mål er at nedbringe antallet af borgere, der ryger, til 4 procent i 2025. Dette ønskes opnået gennem etablering af røgfri miljøer og fremme af rygestop. Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse er allerede i gang omkring fremme af rygestop.
 

Vi ser også med stor glæde på det nye tiltag i det netop vedtagne budgetforlig: etablering af røgfri kommunale miljøer, som har som mål at indføre røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte. Stor er derfor vores forundring over at læse, at Venstres spidskandidat til det kommende kommunalvalg Anders Rosenstand Laugesen er 'stærkt imod dette rygeforbud', som partifællerne Jens Szabo og Søren E. Pedersen netop har været med til at vedtage.
 

Vi er ligeledes forundrede over Anders Rosenstand Laugesens retorik, idet han kalder rygeforbuddet for paternalistisk, formynderisk og uværdigt. Vi synes ikke, det er mere formynderisk og uværdigt end f.eks. det ganske fornuftige påbud om at køre med sikkerhedssele eller styrthjelm. Hvert eneste år dør der 13.600 mennesker på grund af tobak mens der dør 178 mennesker i trafikken. (Kilder: Statens Institut for Folkesundhed og Vejdirektoratet). Det skal vi gøre noget ved!
 

Vi savner imidlertid tilstrækkelige konkrete tiltag til forebyggelse i Røgfrit Skanderborg 2025. Hver eneste dag er der 40 børn og unge i Danmark, der tænder deres første cigaret. I budgetforliget, er der afsat 2,5 mio. kr. årligt til forebyggelses- og familiestrategien. Disse penge skal blandt andet sikre, at kommunens indsatser i endnu højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende og opsøgende frem for indgribende, hedder det. Vi ønsker, at en del af disse penge bruges til konkret forebyggelse af rygestart blandt børn og unge.
 

Så kære kandidater til kommunalvalget den 21. november: Fortæl os, om I fortsat vil bakke op om det netop vedtagne rygeforbud for de kommunalt ansatte og ikke mindst, hvordan I vil anvende de afsatte forebyggelses-midler til forebyggelse af rygestart blandt kommunens børn og unge.

Publiceret 04 October 2017 15:00

SENESTE TV

Debat: Støt op!

Det kan godt være, at det er som at slå i en dyne, men alligevel er det meget vigtigt at møde op, når der indkaldes til borgermøde vedr. Regionens besparelse på busserne. I hvert fald vil vi i Dansk Folkeparti i Skanderborg gøre alt for at støtte op om den 'folkebevægelse', der er ved at opstå imod Region Midts nedlæggelser af buslinjer.

Debat: Kollektiv trafik er ikke kun blå busser

Endnu engang må vi desværre konstatere, at Regionen fralægger sig ethvert ansvar over for os, som ikke er bosat i de store byer. Man har fået skyklapper på, over for den udvikling der sker i landsbyerne. For ikke ret mange dage siden, fremlagde landsbyerne i Skanderborg deres fremtidsplaner for byrådet. Samtlige byer ønskede en udvikling, hvor der bl.a. skulle flytte nye borgere til, for at bevare foreningslivet, butikkerne og skolerne.

I Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Skanderborg er vi meget bekymrede for Regionsrådets beslutning, om at skære ned på den offentlige transport, der i stedet for udvikling, vil fremme afvikling i landområderne.

Så vores opfordring skal være, at så mange borgere som muligt støtter op om de 'folkemøder', der bliver afholdt i den kommende tid, blandt andet i Herskind 22 oktober.