Debat:

Mere fokus på lærlinge

Kai Høstrup, byrådsmedlem (S)

12.440 lærlinge mangler i dag praktikpladser, og om få år mangler Danmark 70.000 faglærte.

Det er en fælles opgave, for kommuner, stat, og erhvervslivet, og at sikre der bliver gjort noget ved problemet.
 

Jeg vil her komme med et par bud, som kunne vende lærlingeproblemet og sikre faglært arbejdskraft i årene, der kommer.
 

Flere unge ønsker at tage en faglært uddannelse:
Undersøgelser viser desværre, at alt for mange elever fortsat automatisk tænker alment gymnasium, når de overvejer, hvad de skal efter folkeskolen. Regeringen har som målsætning, at mindst 25 procent af eleverne i 2020 skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, men det kræver altså en effektiv indsats på en række områder. Vi skal som samfund have uddannet flere faglærte af den simple grund, at vi ellers vil komme til at mangle dem.
Men vi skal også væk fra en situation, hvor alt for mange automatisk vælger alment gymnasium for så senere at droppe ud. Mange af dem kommer som bekendt ikke i gang igen og ender som unge på kanten. Kunne man forestille sig et 10. klassecenter i tilknytning til teknisk skole, handelsskolen og social- og sundhedsskolen. Der kunne opbygges et spændende uddannelsesmiljø, hvor der kunne skabes samspil og konkrete brobygningsprojekter, så elever fra grundskolen kan sluses over i en erhvervsuddannelse efter at have fået et større kendskab til de mange muligheder og til miljøet på skolerne.
 

Kommunen skal gå forrest og ansætter lærlinge og elever på kommunens egne arbejdspladser:

Det er primært social og sundhed der står for lærepladserne i kommunerne. Hvorfor ikke oprette flere praktikpladser på andre områder, hvor kommunen beskæftiger faglærte, det kan være forsyning, teknik, miljø, grønne områder, transport, service, bygningsvedligeholdelse, køkken og kantine.
 
Desværre har der udviklet sig en praksis med, at man som offentlig arbejdsgiver ikke påtager sig et medansvar for at uddanne elever indenfor disse områder. Det bør der gøres noget ved! Der kunne startes en systematisk gennemgang af alle forvaltningsområder og institutioner med henblik på afdækning af områder, hvor det er muligt at oprette praktikpladser.

Kommunen skal altid bruge uddannelsesklausuler, når en opgave sendes i udbud:
Vi skal have lærlingeklausuler ved udbud, som Skanderborg kommune er startet op på, i udbudspolitikken på nybyggeri. Men der kunne også indarbejdes lærlingeklausuler ved udbud af serviceydelser som rengøring, pleje og kantine. Efterfølgende udarbejdes en årlig opgørelse, der viser indgåede uddannelsesaftaler, færdiggjorte uddannelsesforløb, samt lærlingeklausuler ved udbud og indkøb.

Opgørelsen over indgåede uddannelsesaftaler i årets løb, kunne fremlægges kommunalbestyrelsen, men bør som minimum fremlægges i samarbejdsudvalg og over for tillidsrepræsentanter på områderne.

Det kunne være en opgave for det kommende byråd, at indkalde alle relevante parter til et møde for at sætte fokus på problemerne. En ting er sikkert, der skal handling til, og det skal være nu.

Publiceret 03 October 2017 21:45

SENESTE TV