Boligbyggeri i Ry bymidte

Tove Baisgaard Akacievej 20 8680 Ry Vi er en gruppe modne borgere i Ry, herunder medlemmer af Ældresagens bestyrelse, som ved, at rigtig mange modne mennesker i Ry over de kommende år har stor interesse i, at få bygget flere almene boliger i Ry centrum, som er til at betale. P.t. ved vi ikke konkret, hvor mange personer det drejer sig om, det finder vi ud af her i efteråret, når vi indkalder til et borgermøde om sagen. Men vi ved der er mange. Vi synes, det kunne være rigtig godt, hvis det samtidig kunne organiseres som et boligfællesskab for 55 + borgere. Vi har hørt, at et tilsvarende i Stilling er særdeles attraktivt og populært. Det vil give stort fællesskab og tryghed i bebyggelsen, og det vil helt sikkert betyde, at mange huse kunne sælges til yngre familier, hvilket jo kun øger byens attraktivitet og gir et bedre næringsliv. Vi har foreløbig undersøgt forskellige muligheder for, hvor man efter vores mening, kunne sikre en rigtig god placering for et boligfællesskab for 55 + i Ry bymidte. 1. Bytorvet i Ry I forbindelse med opførelse af nye 4-5 punkthuse i etape 2 på Bytorvet kunne 2-3 af punkthusene sagtens være attraktive som almene boliger for 55 +. Det er en usædvanlig god placering i bymidten. Det vil selvfølgelig kræve, at boligselskabet kan købe arealet til formålet af de private investorer til en pris, der er rimelig i forhold til den samlede byggepris for boligerne. 2. Ryvang. Når det nye plejecenter i Ry er opført, tømmes Ryvang. Placeringen vil være særdeles velegnet til almene boliger og gerne til 55+. Vi kender ikke kommunens planer for stedet, og heller ikke, om de nuværende boliger kan ombygges til almene boliger, og fortsat være attraktive. Men vi tror, at man ved nedrivning kan skabe plads til opførelse af nogle dejlige almene boliger i forskellige størrelser og med en særdeles god placering i Ry bymidte. Det vil selvfølgelig kræve at kommunens pris for området er rimelig i forhold til den samlede byggepris for boligerne, så huslejen er til at betale. 3. Det nuværende bibliotek. Placeringen er velegnet til boliger i forhold til beliggenheden i bymidten. Men vi er klar over, at arealet ikke så stort og tænker, at kommunen måske selv vil bruge ejendommen, når de flytter. 4. Arealet foran spejdergården op af bakken langs Skanderborgvej. Arealet er i dag grønt areal, der benyttes til parkering af spejderne, men vi mener godt, der kunne bygges almene boliger på arealet, uden at det forstyrrer spejdernes brug af området, og uden at det griber for meget ind i fredsskovsområdet bagved. Vi regner med at kommunen ejer området og vil være villig til at sælge det til formålet. Alle de nævnte områder kan efter vores mening bruges, men det er klart, at rigtig mange af os synes, at Ryvangområdet er det bedste. Også fordi de ligger tæt ved Fællesskabernes Hus og Østjysk Boligforenings ældreboliger lige bagved. Vi er klar over, at almene boliger kræver kommunens medvirken og medfinansiering. Men vi ser jo, at Skanderborg kommune medvirker ved mange boligbyggerier rundt omkring i kommunen, hvilket jo også er nødvendigt, hvis man vil gøre plads til flere tilflyttere. Et 55+ boligfællesskab i Ry ville være noget nyt. Samtidig vil det imødekomme mange nuværende borgeres ønsker, om at kunne blive boende i lokalområdet. Samtidig bliver deres nuværende boliger frie til nye borgere. Vi håber derfor på, at man i Byrådet vil afsætte de fornødne midler til nye almene boliger i Ry bymidte og være med til at fremme projektet. Sker det på Ryvangområdet, er kommunen jo i forvejen ejere af arealet, hvorved de kommunale omkostninger vil blive noget mindre end ved normalt alment boligbyggeri. Samtidig ville Ryvang kunne finde en særdeles fornuftig og attraktiv ny anvendelse midt i Ry. Vi har taget en første kontakt til Østjysk Boligselskab, som er i Ry allerede, for at finde opbakning til ideen og hjælp til de videre arbejde. (Afsenderen på læserbrevet skriver på vegne af flere, red.)

Publiceret 21 August 2017 14:00