E45 syd for Skanderborg, hvor arbejdet med nødsporene begynder. Pressebillede

E45 syd for Skanderborg, hvor arbejdet med nødsporene begynder. Pressebillede

Udbygning af E45 er i gang

Nødsporene mellem Aarhus Syd og Skanderborg forstærkes før selve udbygningen kan indledes.

SKANDERBORG: Det indledende arbejde med udbygningen af motorvejen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd er gået i gang. Arbejdet omfatter forstærkning af nødsporene og er forberedelse til selve udbygningsprojektet, som for alvor starter næste år.
Når de nye spor bygges, skal trafikken lægges om, så den kører i nødsporene. Og det kan de ikke holde til, forklarer projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet.
- Nødsporene på strækningen er ikke bygget til tung trafik. Asfalttykkelsen svarer stort set til en cykelsti, og den vil simpelthen blive kørt i stykker, hvis der kører biler og lastbiler derude i en periode. Derfor skal de forstærkes nu, siger han.
Nødsporene bliver forstærket ved, at den nuværende asfalt bliver fræset af ned til det underliggende gruslag. Bagefter kommer der et tykkere lag asfalt på.
Det mest omfattende arbejde bliver udført som aften- og natarbejde for at begrænse konsekvenserne for trafikken. Her vil højre spor på motorvejen blive spærret, og hastigheden på motorvejen reduceres til 80 km/t.
Arbejdsperioden er hver aften og nat fra klokken 19 til klokken 6. Det bliver ikke nødvendigt at spærre hverken til- eller frakørsler under arbejdet, og der arbejdes ikke i weekender.
I dagtimerne vil trafikanterne opleve, at nødsporet er spærret og hastighedsbegrænsningen vil være 110 km/t. Begge arbejdsområder vil være omkring tre kilometer lange ad gangen.
Robin Højen Madsen forventer, at arbejdet vil medføre kødannelser.
- Vi har forsøgt at planlægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt. Det er derfor en stor del af det ligger aften- og nat. Men det er en meget trafikeret motorvej, så vi kan ikke undgå kø, desværre, siger Robin Højen Madsen.
Vejdirektoratet forventer, at arbejdet vil medføre kø i myldretiden og omkring kl. 19, når højre spor spærres. Robin Højen Madsen opfordrer trafikanterne til at vise hensyn.
- Det er vigtigt, at alle kører forsigtigt, da uheld på strækningen vil give ekstra meget kø. Vi vil meget gerne opfordre til at alle udviser hensyn og være opmærksomme i trafikken, siger han.
Vejdirektoratet forventer, at arbejdet med at forstærke nødsporene vil være afsluttet i slutningen af august.
Arbejdet med selve udbygningen af strækningen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd forventer Vejdirektoratet begynder i efteråret og varer frem til udgangen af 2019. Strækningen er omkring 15 kilometer lang.

Publiceret 28 June 2017 09:38

SENESTE TV