Bogmesse for børne-hospice

På Bogdag for Bette Lorte i Kulturhuset lørdag 20. maj deltager medlemmer fra Støtteforeningen Solstrålen, som arbejder for at få etableret et børne- og ungehospice i Vest Danmark.  Her vil de fortælle om støtteforeningens arbejde fra klokken 10-14.
 
Støtteforeningen arbejder også på at skabe politisk opbakning til at børne- og ungehospice skrives ind i Sundhedsloven, og at der dermed gives økonomisk grundlag for at drive børne- og ungehospicer, på lige fod med hospicer for voksne.
 
Det første børne- og ungehospice i Danmark - Lukashuset - åbnede 1. november 2015 i Hellerup. Lukashuset er etableret af Sankt Lukas Stiftelsen for egne midler, bidrag for privat og fonde.
 
I vores nabolande er der stor erfaring med børne- og ungehospice, der adskiller sig væsentligt fra hospice for voksne. 80-90 procent af patienterne på et børne- og ungehospice kommer for at få aflastning eller et pusterum i kortere tid, mens 10-20 procent kommer for at dø. På voksenhospice er det lige omvendt.
 
gs

null

Publiceret 11 May 2017 16:00

SENESTE TV