Skanderborg Forsyningsvirksomhes står sammen med Kamstrup i Stilling og AVK i Galten samt flere andre vandteknologivirksomheder bag AquaGlobe, der er under opførelse på Døjsøvej i Skanderborg. Pressefoto

Skanderborg Forsyningsvirksomhes står sammen med Kamstrup i Stilling og AVK i Galten samt flere andre vandteknologivirksomheder bag AquaGlobe, der er under opførelse på Døjsøvej i Skanderborg. Pressefoto

Skanderborgs AquaGlobe får nøglerolle i klimasatsning

AquaGlobe i Skanderborg skal formidle viden om ferskvand i forbindelse med klimaprojektet Coast to Coast

Innovations- og formidlingscenteret AquaGlobe i Skanderborg bliver det ene af to omdrejningspunkter for formidlingen af det ambitiøse klimasikringsprojekt, Coast to Coast Climate Challenge, der i dag blev skudt i gang på en konference i Herning.
 
Coast to Coast Climate Challenge har som mål at gøre hele Midtjylland mere robust overfor klimaforandringer. Via en række lokale delprojekter skal projektet blandt andet indsamle viden om hvordan vandet fordeler sig i landskabet, udvikle fælles strategier for at undgå oversvømmelse og vurdere hvilke løsninger, der er bedst til at sikre Midtjylland mod voldsomme vejrhændelser.
 
“Vandløb er ligeglade med kommunegrænser. Derfor er det afgørende, at klimaindsatsen koordineres på tværs af hele regionen, så klimasikring i én kommune ikke skaber oversvømmelser i nabokommunerne,” siger Jens F. Bastrup, administrerende direktør i Skanderborg Forsyningsvirksomhed, i en pressemeddelelse til Lokalavisen.
 
AquaGlobe står for at formidle den del af projekterne, der handler om ferskvand. Formidlingen kommer både til at foregå hos AquaGlobe i Skanderborg og ude i landet, og inddragelse af borgere og erhvervsliv kommer til at spille en stor rolle. Blandt andet vil virksomhedspartnere få mulighed for at udstille deres bidrag i AquaGlobe.
 
“Vores opgave bliver at samle erfaringerne fra de projekter, der beskæftiger sig med vandet i søer og åer, for eksempel Gudenåen. Vi skal skabe forståelse for vandets vej gennem hele regionen, og de udfordringer og løsninger de enkelte projekter arbejder med. Formidlingen af store EU-projekter er ofte underprioriteret, så det er rigtigt positivt at Coast to Coast Climate Challenge fra starten får en solid platform for formidling,” konstaterer Jens F. Bastrup.
 
I formidlingsarbejdet vil Skanderborg Forsyningsvirksomhed blandt andet trække på tidligere erfaringer med borgerinddragelse og klimatilpasninger, der skaber værdi i lokalområdet.
 
“I forbindelse med etableringen af Låsby Søpark havde vi blandt andet succes at bruge borgermøder og Facebook til at skabe ejerskab og engagement hos borgerne, så vi fik aktive ambassadører. I Låsby fik borgerne et dejligt rekreativt område samtidig med at der kom bedre styr på regnvandet,” fortæller Jens F. Bastrup.
 
-bo

Coast to Coast Climate Challenge blev officielt lanceret på en konference i Herning torsdag 30. marts. Foto: Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Coast to Coast Climate Challenge blev officielt lanceret på en konference i Herning torsdag 30. marts. Foto: Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

null

Publiceret 30 March 2017 18:00