DEBAT:

Styrk de frie skolers vækstbetingelser i Skanderborg Kommune – fritag dem for ejendomsskat

Af Michael Ilsø, Hørning, Per Laursen, Storring, Erik Eskerod, Galten, Linda Andrea, Brørup - kandidater til Skanderborg Byråd for Liberal Allian

Skanderborg Kommune skal være en kommune hvor private initiativer, også på børne- og ungeområdet, bydes hjerteligt velkommen og understøttes bedst muligt.
Inden for skoleområdet kan et af redskaberne til at hjælpe nye frie skoler i gang i kommunen, være at fritage skolerne for ejendomsskat. De private frie skoler vil dermed blive ligestillet med kommunens folkeskoler, som heller ikke betaler ejendomsskat.
Dette vil gøre det nemmere for nye frie skoler at starte op, ligesom en fritagelse for ejendomsskat kan styrke driften af de eksisterende frie skoler i kommunen.
Liberal Alliance Skanderborg foreslår, at byrådet fritager nye og eksisterende frie skoler for betaling af ejendomsskatter, således at de kan hjælpe kommunen med at løfte opgaven med at sikre kommunens børn den bedst mulige uddannelse.
Samtidig vil dette tiltag være med til at sikre, at forældre i Skanderborg også fremover har et reelt frit valg af skole til deres børn.
Som en sidegevinst vil man kunne afbøde konsekvenserne af mange års sendrægtighed med skolebyggeri. Antallet af elever pr folkeskoleklasse, klassekvotienten, i Skanderborg Kommune er den næsthøjeste i Region Midtjylland. Elevtal på 25-30 elever er på ingen måde en sjældenhed i klasser fordelt over hele kommunen.
Tilflytning presser yderligere skolerne på elevtallet. De private frie skoler kan hjælpe kommunen på dette vigtige område og Liberal Alliance arbejder for at sikre dem de bedst mulige vækstbetingelser.
 

Publiceret 09 March 2017 14:00

SENESTE TV