DEBAT:

Synlig læring stjæler lærernes tid

Af Thomas Cordtz, byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Skanderborg, Lyngvej 14, 8680 Ry

24. nov. kunne man i flere aviser læse Torben Steens svar på kritikken af projekt Synlig Læring i Skanderborg Kommune. Torben Steen, der er chefkonsulent for skoler og specialundervisning, fremhæver, at kritikken bunder i misforståelser. “Som jeg forstår kritikken, går den på, at der er tale om et koncept med en facitliste og et fast slutmål, men sådan hænger det ikke sammen”, udtalte han.
 
Men Torben Steen har misforstået min kritik. Som folkeskolelærer gennem 14 år kender jeg så udmærket Hattie. Jeg har ikke talt om facitlister mv. og er udmærket klar over, at Synlig læring er iværksat ud fra de bedste intentioner, om at støtte skoler og lærere i arbejdet med at implementere skolereformen. Der er helt bestemt dele af Synlig læring, der er positive, og som lærerne roser. Men træerne gror ikke ind i himlen. Min bekymring og kritik retter sig ikke så meget mod selve konceptet, men mere de afledte effekter, og de er ganske alvorlige. Projektet er ikke den “stunning success” som Hattie gav udtryk for, og jeg mener, at pengene og lærernes tid og kræfter kunne være brugt bedre. Lad mig her nævne nogle få årsager.
 
Folkeskoleloven og fagformålene udstikker rammerne for undervisningen, og det er så lærernes opgave at fylde dem ud vha. deres professionelle, didaktiske kompetencer. Men tendensen går i disse år imod, at styringen fra politisk side bliver stadig strammere og i større eller mindre grad dikterer, hvordan og hvad lærernes bruger deres tid på. Den grad af frivillighed, som Torben Steen brystede sig af på læringskonferencen og igen i avisen 24. nov., deles ikke af lærerne. På folkeskolen.dk kan man fx læse om Maiken Norup fra Gyvelhøjskolen, der indleverer “effektmålinger og impact cycles, fordi hendes ledelse forventes at samle det og videresende til kommunen.”
 
Oven i den manglende frivillighed kommer manglen på tid til kvalitativt at arbejde med Synlig læring. Skolerne står stadig i efterdønningerne fra indførslen af skolereformen, og lærerne er presset på tid i forhold til udvikling, planlægning og evaluering af undervisning - bl.a. som følge af den nye arbejdstidslov. Denne skar kraftigt i lærernes forberedelsestid for at finansiere forlængelsen af skoledagene. Maiken Norup og mange andre giver udtryk for, at timingen mht. Synlig læring er forkert og projektet opleves “som endnu et skib i søen oven i skolereform og arbejdstidslov.”
 
Når det gælder vores børns læring og skolegang, er vi er nødt til at diskutere, om vi bruger vores sparsomme ressourcer, og om lærerne bruger deres kræfter fornuftigt. Lærerne skal inddrages ordentligt. Det er dem, der eksperterne. Tænk, om de havde fået lov til at efteruddanne sig i præcis det, de har brug for, fremfor det, kommunen tror, de har brug for. Tænk, om vi gav dem arbejdsro til at koncentrere sig om undervisningen. Synlig læring koster tydeligvis lærerne en masse tid og kræfter, der risikerer at fjerne deres opmærksomhed fra kerneydelsen - at skabe god undervisning for børnene. Spørgsmålet er, hvad det er vi vil have: Engagerede lærere, der skaber god undervisning og drager omsorg for vores børn? Eller lærere, der bruger tid på effektmålinger, impact cycles, opstilling af læringsmål, udarbejdelse af læringsplaner og udfyldelse af skemaer i minuddannelse.dk?
 

Publiceret 01 December 2016 13:00

SENESTE TV