DEBAT:

Er synlig læring godt?

Af Søren Nielsen, Bjertrupvej 21, 8362 Hørning, Socialdemokratisk byrådsmedlem

 
Skal man fæste lid til det læserbrev Thomas Cordtz har indrykket i pressen, så er Synlig Læring det værste, man kan udsætte børn og ansatte for. Følgende citater stammer fra læserbrevet:
”Et projekt som ikke er forankret i medarbejdernes dagligdag.”
”Projektet gavner ikke børnene eller undervisningen.”
”Der er brugt et stort millionbeløb på et projekt, der ikke har den ønskede virkning.”
Flere udsagn fra læserbrevet kunne fremdrages. Thomas Cordtz konkluderer på udsagn, han hørte på den fælles pædagogiske dag på Fælleden den 12. nov. med John Hattie. Jeg deltog selv i dette arrangement og er ikke enig i Thomas` konklusioner.
Jeg kan ikke, i de holdte indlæg, finde belæg for, at Synlig Læring skulle tage ansvaret fra lærerne ej heller, at det skulle gå ud over fagligheden, som anført af Thomas Cordtz.
Jeg kan være forundret over, at kommunen kritiseres for at satse massivt på medarbejdernes uddannelse. Synlig Læring hviler på omfattende forskning over, hvad der virker i undervisningen. Det er ikke trylleord, men værktøjer som de ansatte kan anvende i deres daglige arbejde med børnene tilpasset den aktuelle situation. Der er ikke tale om, at Synlig Læring skal stå alene. Mange af de anbefalede værktøjer er allerede kendt i pædagogiske kredse, men det forskningen viser er, at når disse værktøjer bruges systematisk, har de stor effekt. Det viser den anden rapport fra Skanderborg er tilfældet her, når man sammenligner med den rapport, som blev udarbejdet ved projektets start.
De arbejdsmetoder, som anvendes i Synlig Læring, virker på børnene i andre lande ifølge forskningen, hvorfor skulle de ikke også virke i Danmark?
Som medlem af Undervisnings – og Børneudvalget har jeg ved selvsyn konstateret, at man mange steder har taget Hattie`s anbefalinger til sig, hvilket er synligt, når udvalget har været vist rundt på skoler og børnehaver i kommunen.
Jeg skal afstå fra at komme med svulstige konklusioner om, hvordan projektet virker, men bare henvise til de positive resultater, som vi har i Skanderborg indtil videre. Projektet er vedtaget af et enigt udvalg, og så vidt jeg har forstået, er det drøftet og anbefalet af skolelederkredsen og den lokale lærerforening. Desuden har daginstitutionslederne af egen drift bedt om også at være en del af projektet.
 Der er ikke tegn på, at vi for nuværende skal ændre kurs.

Publiceret 28 November 2016 13:00

SENESTE TV