I skole på en lørdag:

1700 medarbejdere sætter fokus på læring

1700 medarbejdere fra skoler, klubber og dagtilbud i Skanderborg Kommune, som dagligt arbejder med synlig læring, mødes i weekenden på Fælleden for at dele erfaringer om projekt Synlig Læring

 
Siden 2014 har skoler, klubber og dagtilbud i Skanderborg Kommune samarbejdet med internationale forskere om at bruge evidensbaseret viden til at gøre læringen synlig og lære at lære.
På lørdag november samles forskerne med 1700 lærere, ledere og pædagogiske medarbejdere til konferencen ”Sammen om læring” for at drøfte deres erfaringer og hente ny inspiration. 
En ny folkeskolereform med ambitiøse mål om at bryde den negative sociale arv, styrke trivslen og give alle børn mulighed for at blive så dygtige, som de kan.
Det var baggrunden for, at skoler og klubber i august 2014 gik i gang med projekt ”Synlig Læring”. Det er baseret på den newzealandske professor John Hatties omfattende forskning i, hvilke faktorer der har størst effekt på børn og unges læring.
Projektet giver medarbejderne viden og redskaber til at evaluere og udvikle deres undervisning på baggrund af evidens, og Skanderborg Kommune var den første kommune i Danmark, der indledte et samarbejde med professor John Hattie om at udvikle medarbejdernes viden og kompetencer inden for rammerne af programmet Visible Learning Plus Collaborative Impact.
Siden fulgte dagtilbuddene trop med projektet ”At lære at lære”, som bliver udviklet i samarbejde med engelske ”Challenging Learning”. Det handler om at bruge evidensbaseret viden til at styrke læringen i vuggestuer og børnehaver, så alle børn lige fra starten får de bedste forudsætninger for at lære at lære.

Spot på resultater og muligheder

I godt to år har skoler, dagtilbud og klubber afprøvet og undersøgt, hvordan evaluering og evidensbaseret viden kan supplere og udvikle en i øvrigt god pædagogisk praksis. Resultaterne af arbejdet kommer nu til udtryk på mange forskellige måder.
Gennem film, interviews, spørgeskemaundersøgelser og baseline-besøg har Børn og Unge i Skanderborg Kommune samlet dokumentation for, hvordan lærere og pædagoger arbejder med at gøre læringen synlig og give børnene lyst og forudsætninger for at lære. 
På konferencen vil John Hattie og James Nottingham fra Challenging Learning forholde sig til resultaterne og komme med inspiration til det fremtidige arbejde. Desuden vil forsker Poul Lundgaard Bak fortælle om, hvordan pædagoger og lærere kan arbejde med at øge børn og unges robusthed. For robusthed er også en vigtig forudsætning for, at børn har lyst og overskud til at lære og prøve kræfter med nye udfordringer. 
 

Læringsprojekterne udvikles lokalt

Målet med konferencen er at give lærere, pædagoger og ledere mulighed for at mødes i et professionelt fællesskab, hvor de oplever, at de på tværs af skole, klub og dagtilbud arbejder med den samme læringsdagsorden.
Og hvor de gennem dialog, oplæg og eksempler fra praksis kan lade sig inspirere til det videre arbejde med at bruge evidensbaseret viden til at skabe mest mulig læring og udvikling for alle børn. 
For selvom medarbejderne i Skanderborg Kommune allerede nu har skabt mange positive resultater ved at sætte den evidensbaserede viden i spil, er pædagogisk udvikling en vedvarende proces, som vi må skabe de bedst mulige rammer for, understreger Torben Steen, som er chefkonsulent for skoler og specialundervisning og projektleder for Synlig Læring:
”Det er vigtigt, at vi skaber mulighed for dialog og inspiration i udviklingen af vores pædagogiske praksis, så vores fælles læringsdagsorden fortsat udvikles og forstås i en lokal kontekst”, siger han i en pressemeddelelse til Lokalavisen. 

null

Publiceret 09 November 2016 14:00

SENESTE TV