De udviklingshæmmede gæster på Sølund Musik festival får nu mulighed for at tilkøbe socilapædagogisk ledsagelse.

De udviklingshæmmede gæster på Sølund Musik festival får nu mulighed for at tilkøbe socilapædagogisk ledsagelse.

Længe ventet revision af serviceloven er kun en halv sejr

Revisionen af serviceloven giver udviklingshæmmede ret til tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse - men kun til ferie. Dermed er det stadig no-go at betale for at få kendt ledsagere med på dagsture

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Fredag 4. november indgik Social- og indenrigsminister Karen Ellemann forlig med et bredt flertal af Folketingets partier om en revision af serviceloven. Blandt hovedelementerne i forliget er tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.
Det bringer et smil frem hos Sølund Musik Festivals leder, Lasse Mortensen, som i årevis har kæmpet for en ændring af serviceloven, så der igen bliver skabt mulighed for, at de udviklingshæmmede må betale for at få deres kendte medhjælpere med på tur.
Det var gængs praksis i kommuner landet over, indtil Kommunernes Landsforening i starten af 2014 indskærpede overfor kommunerne, at de skulle overholde serviceloven, og ikke længere måtte lade de handicappede selv betale for kendte medhjælpere.
Festivallederens smil er dog fuld af forbehold, for der er malurt i bægeret.
Af forligsteksten fremgår det nemlig, at aftalepartierne er blevet enige om, at der skal skabes mulighed for kommunerne til at tilbyde borgere i døgntilbud at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie, hvis borgeren efter eget initiativ ønsker dette.
Og det er det lille ord 'ferie', der er problemet.
“Forliget er rigtig glædeligt for den gruppe af udviklingshæmmede, som er robuste nok til at tage på ferie og festival, men der er tilbage en stor gruppe af de aller-svageste tilbage, som stadig ikke kan komme afsted. De er ikke bedre stillet nu med det nye forlig,” forklarer Lasse Mortensen.
Ifølge Lasse Mortensen er ferie nemlig ensbetydende med ture, der varer minimum et døgn.
“Så kan de tage til Middelhavet eller på Sølund Musik Festival, men hvad nu, hvis de kun magter at være afsted i en enkelt dag? Det rammer mange af de svageste i den her i forvejen udsatte gruppe,” konstaterer han.
“Det, vi har kæmpet for i alle de år, er de udviklingshæmmedes ret til at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ture og ferier. Med den revision af serviceloven, der lægges op til her, så kan de stadig ikke tilkøbe en kendt ledsager til at tage med dem, hvis de vil en tur i Legoland eller Ree Park eller på café,” uddyber Lasse Mortensen.
“Derfor er vi glade, men også lidt forbeholdne. Som forligsteksten er udformet lige nu, så taber vi den svageste tredjedel. Så kan vi lidt dristigt spørge, om folk ikke selv må have lov at bestemme, hvilken type ferie, de vil have - når nu de selv betaler for at få deres kendte medhælpere med.”
Ifølge Lasse Mortensen er problemet formentlig, at der er stor forskel på, hvad politikerne på Christiansborg går ud fra er kerneydelser, som den udviklingshæmmede har krav på, at kommunen dækker, og så på kommunernes udlægning af det samme.
“Jeg tror ikke, de kan blive enige. Politikerne er nok bange for, at kommunerne begynder at tænke kreativt i at lade de handicappede på bostederne selv betale for ledsagelse. Der er behov for, at tage fat om kerneydelserne og få skabt fuldstændig klarhed om, hvad det dækker over,” mener han.
Forliget mellem aftalepartierne, der foruden regeringspartiet Venstre omfatter ), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, bliver nu sendt i høring indtil årsskiftet og planen er, at ændringerne skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

Sølund Musik Festivals leder, Lasse Mortensen glæder sig over revisionen af serviceloven, der nu giver de udviklingshæmmede ret til at tilkøbe kendte ledsagere, når de vil på ferie. Men han gør samtidig opmærksom på, at ferie er minimum et døgn. Det betyder, at de udviklingshæmmede stadig ikke har mulighed for at købe sig til kendt ledsagelse, når de vil på fisketur eller i legoland, på café, en tur hjem til mor og far eller andre dagsture.

Sølund Musik Festivals leder, Lasse Mortensen glæder sig over revisionen af serviceloven, der nu giver de udviklingshæmmede ret til at tilkøbe kendte ledsagere, når de vil på ferie. Men han gør samtidig opmærksom på, at ferie er minimum et døgn. Det betyder, at de udviklingshæmmede stadig ikke har mulighed for at købe sig til kendt ledsagelse, når de vil på fisketur eller i legoland, på café, en tur hjem til mor og far eller andre dagsture.

Publiceret 07 November 2016 12:00