Efter en rensning af Sortesø foreslog 199 borgere at ændre søens navn. 4. november er der navnefest. Foto: Lidy Jensen

Efter en rensning af Sortesø foreslog 199 borgere at ændre søens navn. 4. november er der navnefest. Foto: Lidy Jensen

Sortesø i Skanderborg skifter navn til Svanesø

Kulturministeriet har godkendt navneændring til Sortesø

Kulturministeriet har godkendt, at Sortesø i Skanderborg skifter navn til Svanesø.
Efter forslag fra 199 borgere blev Skanderborg Kommune i december sidste år opfordret til kigge på navneændring af Sortesø til Svanesø.
Byrådet så med sympati på navneændringsforslaget og besluttede i februar at sende forslaget om Svanesø i høring. Det gav i alt syv bemærkninger fra borgere og foreninger. Kun én person brød sig ikke om navneændringen.
Stednavneudvalget, der har det overordnede ansvar for landets stednavne og fører en lang liste over autoriserede stednavne, havde ingen indvendinger mod navneskiftet.
I slutningen af september godkendte Kulturministeriet tillige navneskiftet. Kommunen startede en eksperimenterende oprensning af søen i 2009. Hovedformålet med projektet var at forbedre naturtilstanden i Sortesø og Lillesø, hvilket er lykkedes. Fiskebestand og fugleliv, selv ynglende svaner, er vendt tilbage.
Navneændringen bliver fejret med en navnefest. Claus Leick, formand for kommunens Miljø- og Planudvalg, er hovedtaler fredag 4. november kl. 14 ved Svanesøs fugletårn. Desuden taler Jørgen Lorenzen som formand for Museum Skanderborg og turistchef Marianne Purup.
-logy

null

Publiceret 29 October 2016 10:00