DEBAT:

Psykisk sygdom handler ikke om robusthed

Af Palle Langkjær, Formand i LO-Skanderborg, på vegne af LO-Skanderborgs forretningsudvalg

Alle kan blive syge. Det kan virke som et ret ukontroversielt standpunkt, men ikke desto mindre lader det til at Skanderborg Kommune er uenige. De tror tilsyneladende, at det kun er folk, som ikke er robuste nok, der kan blive ramt af sygdom.
Det er i hvert fald det indtryk man får, når man læser kommunens indstilling til nedsættelse af et arbejdsudvalg om psykiatrien i Skanderborg. Her skriver de: ”Der er brug for, at vi bliver klogere på, … hvad der gør psykisk sårbare mere robuste.”
Men, kære kommune, problemet er ikke, at folk ikke er robuste nok. Problemet er, at folk desværre bliver syge. Det kan skyldes mange ting, fx et dårligt arbejdsmiljø som kan føre til stress og deraf depression og angst, men nogle gange bliver folk også ganske enkelt syge uden at der er én konkret grund til det.
Som samfund skal vi tage det meget alvorligt, men løsningen er at hjælpe folk – ikke bare at fortælle borgerne, at de skal tage sig sammen – det er der aldrig nogen som er blevet raske af.
Kommunens begrundelse for interessen i sygdommen kommer også til udtryk i indstillingen til arbejdsudvalget. Der står at ”Den kommunaløkonomiske problemstiling er påtrængende – da vi ikke kan se stille til, mens udgifterne på dette område vokser år for år”.
Problemet er altså åbenbart ikke at folk bliver syge, men at de koster kommunen penge. Det er helt uacceptabelt at kommunen har økonomien i stedet for mennesket i centrum.
I fagbevægelsen har vi i mere en 100 år kæmpet for at skabe et sundt arbejdsmarked, hvor folk kan færdes uden at blive syge – og den kamp har vi tænkt os at fortsætte.
Derfor stiller vi også meget gerne op med repræsentanter og eksperter, men vi kræver at målet med indsatsen er mennesket – ikke kommunekassen! 

Publiceret 28 October 2016 13:00