Planen er, at det internationale dykkerteam skal afsted til Kina ad flere omgange for at kortlægge de mange hulesystemer.

Planen er, at det internationale dykkerteam skal afsted til Kina ad flere omgange for at kortlægge de mange hulesystemer.

Lokal dykker på hule-ekspedition i Kina

Ben Bos, dykkerinstruktør fra Skanderborg, er udtaget som eneste dansker til ekspedition, der skal kortlægge Kinas undersøiske hulesystemer

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Den lokale dykker og indehaver af N.O.W. Dive i Skanderborg, Ben Bos, er netop vendt tilbage til Skanderborg efter ti dages huledykning i den sydkinesiske provins Guangxi.
Som eneste dansker er han udtaget til at deltage i en 11 mand stor ekspedition under ledelse af den amerikanske dykker Andrew Georgitsis, der skal forsøge at kortlægge de undersøiske huler i området.
“Der er flere mål med ekspeditionen. Vi skal først og fremmest forsøge at kortlægge hulerne. Her bygger vi videre på en forundersøgelse foretaget for tre år siden af nogle franskmænd. Dernæst handler det rigtig meget om at lære de lokale sikker huledykning,” forklarer Ben, der selv er med på ekspeditionen, fordi han har stor erfaring i at dykke på store dybder.
“Huledykning ER farligt, og man skal tage sine forholdsregler. Manglende træning og respekt for omgivelserne er det, der ofte fører til ulykker. Du kan jo ikke bare gå op, du er nødt til at finde vej tilbage igen først,” understreger han.

Vise det gode eksempel

“Vi lægger liner ud, så der er noget at navigere efter i hulerne. Ofte er der strøm og sigtbarheden kan være meget lav. Derfor kan linerne være med til at redde liv. Og så skal vi selvfølgelig vise det gode eksempel selv,” understreger han. 
Linerne er udstyret med markører, så erfarne dykkere kan mærke, hvilken vej, de skal svømme, for at komme ud.
“Vi sætter også skilte op, som advarer dykkere uden træning i huledykning om, at her skal de stoppe. Linerne placerer vi gerne lidt inde i hulerne, så de ikke kan ses fra skiltet.”

De undersøiske huler undersøges i dykkerteam på tre, hvor den forreste lægger liner ud, mens den bagerste holder øje med sigtbarheden bagud.

De undersøiske huler undersøges i dykkerteam på tre, hvor den forreste lægger liner ud, mens den bagerste holder øje med sigtbarheden bagud.

Stort turist-potentiale

De undersøiske huler forekommer i områder, hvor vand gennem titusinder af år har opløst klipper med kalksten og dannet undersøiske huler.
“Guangxi-området forventes at have et stort potentiale. Området indeholder nok op mod 200 hulesystemer, og for de lokale myndigheder kan der ligge gode turismemuligheder gemt her. Det kan sammenlignes med huledykning ved Florida's Springs og på Yucatan-halvøen i Mexico. Begge steder er huledykning attraktivt på grund af det lune vand på omkring 23 grader. Sådan er det også i Guangxi, mens huledykning i Europa er en kold fornøjelse med lave temperaturer,” forklarer Ben.

Video-dokumentation

Meningen er, at det internationale team fra dykkerorganisationen UTD Scuba Diving skal afsted flere gange for at kortlægge og dokumentere så meget af området som muligt. På den første tur er der blandt andet blevet optaget en del video som dokumentation.
“Kina er et anderledes land på mange måder, og det byder på nogle udfordringer, men det er også det, der har gjort turen så fascinerende.”

null

Publiceret 19 September 2016 08:00