Dagli’Brugsen i Gl. Rye vil låne penge af kunderne til brug for udvidelse.

Dagli’Brugsen i Gl. Rye vil låne penge af kunderne til brug for udvidelse.

Landsbybrugs vil låne penge af borgerne

Dagli’Brugsen i GL. Rye skal sikres

Af
Erland Rasmussen

Erland Rasmussen

Brugsen i Gl. Rye skal moderniseres og udvides, så den er klar til fremtiden.
Det skal ske i to etaper. Til den første er finansieringen allerede på plads i form af egenkapital og et lån fra en Coop-fond. Den næste etape søges derimod finansieret ved at låne penge hos byens borgere.
Formanden for brugsforeningen, Ejnar Jakobsen, indrømmer, at det ville være nemmere bare at låne pengene i banken.
“Der er flere grunde til, at vi har valgt denne løsning. Vi har hørt, at andre brugser i landsbyer har fået positiv respons og penge til at udvide butikken på den måde. Men det handler også om, at det er en måde at få folk til at tage ejerskab til landsbyens sidste butik, så de bruger den, fordi de selv har været med til at finansiere den,” siger Ejnar Jakobsen.
I forvejen oplever Dagli'Brugsen i Gl. Rye stor opbakning, som blandt andet giver sig udslag i, at butikken har haft en særdeles positiv økonomisk udvikling i både 2014 og 2015, ligesom indeværende år er begyndt rigtig godt.
“Lige her og nu er der ingen problemer, men vi prøver at tænke strategisk og sikre butikken i fremtiden nu, hvor det går godt. Det vil vi gerne mobilisere kunderne til at være med til,” uddyber bestyrelsesformanden.
Ejnar Jakobsen siger, at der allerede har været en overvældende positiv respons, siden bestyrelsen har husstandomdelt et prospekt om moderniseringsplanerne og borgerfinansieringen.
Ejnar Jakobsen fremhæver, at både butik og borgerne i Gl. Rye er i et gensidigt afhængighedsforhold.
“Hvis butikken ikke er mere, så risikerer vi at få en spøgelsesby,” frygter han.
Det er vurderingen, at Gl. Rye med cirka 1500 indbyggere har potentialet til en større og stærkere butik end den nuværende, og det er det, der nu skal gøres noget ved gennem den planlagte udvidelse.

Publiceret 24 May 2016 06:00