Smukfest:

Grønt lys for tvillingefestival i 2016

Byrådet vil se velvilligt på ansøgning fra Smukfest om et nyt koncept for festivalen

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Første skridt på vejen til et nyt koncept for Smukfest blev taget onsdag i sidste uge, da byrådet vedtog at støtte op om en indstilling, der tilkendegiver overfor Smukfest-ledelsen, at kommunen ser velvilligt på et nyt koncept for festivalen.
Borgmester Jørgen Gaarde (S), understregede på byrådsmødet, at det, der i princippet gives grønt lys for, er opstarten af den nødvendige myndighedsbehandling, der skal gå forud for en endelig godkendelse af det nye koncept.
“Det, der går i gang nu, er myndighedsbehandlingen. Nu kan festivalen gå i gang med at udforme en konkret ansøgning. Vi ønsker at bakke op om festivalen, der er et godt fyrtårn for vores kommune, og vores største forening. Festivalen har uendelig stor betydning for byen. Det er her mange af foreningerne i Skanderborg tjener deres penge. Samtidig har Smukfest som brand stor betydning for kommunen,” sagde Jørgen Gaarde.

God ide at vente til 2016

Venstres Jens Grønlund fremhævede vigtigheden af at give festivalen udviklingsmuligheder:
“Det er en god ide, at vente til 2016. Det giver god tid til planlægning og tid til en offentlig debat. En høring er vigtig, og der er ikke noget, der er afgjort på forhånd,” understregede han.
Jan Krogh Rasmussen (C) lagde vægt på vigtigheden af at sikre festivalens overlevelse. Hvor der før har været fire festivaler i kommunen, er der nu kun to tilbage og Sølund er allerede under stort pres.
“Hvis vi gerne vil bevare festivalen, så er det vigtigt, vi reagerer, når Smukfest kontakter os og fortæller om problemer på grund af et ændret marked, hvor det er svært at gennemskue, hvem det står for hvad,” mente han.

Skanderborgs DNA

De Radikales Maria Baagøe Bove støttede op om det synspunkt:
“Smukfest er Skanderborgs DNA. Vi er nødt til at handle, når de henvender sig til os og beder om hjælp. De er eksperterne på det her område, de ved bedst.”
Det var dog ikke alle byrødder, der er lige positivt indstillet overfor det nye festivalkoncept. Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen og John Haarup Laursen samt Venstres Christina Bottke stemte imod indstillingen.
“Hvis politiet stiller de samme skærpede krav, hvad sker der så med adgangen til Dyrehaven og Søbadet i den bedste tid på sommeren?, spurgte Martins Frausing Poulsen, der mente, man burde vente med at vedtage indstillingen, til borgerne var hørt.
Samme holdning gav Christina Bottke udtryk for:
“Vi skal som politikere varetage borgernes interesse og skabe rum for foreningerne. Min mening er, at borgernes gener i det her tilfælde er væsentligere end den trussel, Smukfest står overfor,” konstaterede hun.

Publiceret 04 November 2014 12:00

SENESTE TV