Tidligere Skanderborgborgmester, Kjeld Nyhuus Christensen, døde 2. juledag. Han bisættes fra Skanderborg Slotskirke fredag 3. januar kl. 12.00.

Tidligere Skanderborgborgmester, Kjeld Nyhuus Christensen, døde 2. juledag. Han bisættes fra Skanderborg Slotskirke fredag 3. januar kl. 12.00.

Mindeord for Kjeld Nyhuus Christensen

Af
Af Jørgen Gaarde

Tidligere borgmester i Skanderborg, Kjeld Nyhuus Christensen, døde 26. december i sit hjem i Skanderborg efter længere tids sygdom. Kjeld blev 71 år.
Kjeld kom til Skanderborg i 1966 efter at have færdiggjort sin læreruddannelse på Gedved Seminarium. Han fik arbejde som lærer på Morten Børup Skolen og flyttede til Skanderborg, hvor hans kæreste og senere kone Kirsten allerede boede. Ud over den daglige undervisning blev der tid til at skrive lærebøger til undervisningsbrug, og Kjeld var blandt meget andet et aktivt medlem af SYL - Sammenslutningen af Yngre Lærere.
Kjeld blev meget hurtigt opslugt af det politiske arbejde i Socialdemokratiet og allerede ved det første valg efter kommunesammenlægningen i 1970, kom han i Skanderborg Byråd og var blandt andet Socialudvalgsformand i 12 år.
I 1986 lykkedes det Socialdemokratiet og Kjeld at danne flertal sammen med De Radikale og Retsforbundet, og dermed kunne Kjeld indlede sin borgmesterperiode.
Det skulle vise sig at blive en meget kontant opgave, at tage ansvaret for Skanderborg Kommune. Økonomien, han overtog, var meget anstrengt, og der skulle skæres til i et omfang, som både blev en stor udfordring for borgerne og kommunens ansatte. Men det lykkedes for Kjeld og byrådet.
Kjelds borgmestergerning vil blive husket for meget. Dog er der to ting der fortsat står klart i billedet. For det første er der ”Skanderborg Modellen”, som Kjeld stod fadder til og som fortsat er en inspiration for såvel det nuværende byråd som mange andre byråd rundt omkring i landet. Skanderborg Modellen blev i januar 2009 optaget i Ugebrevet Mandag Morgens ledelseskanon som en helt særlig ledelsesbedrift.
For det andet stod Kjeld bag opkøbet af Vestermølle og dets jorde. Jorden er i dag fuldt udnyttet til byggeri og Vestermølle er ved stor frivillig indsats blevet en perle ved Skanderborg Sø til glæde for mange fritidsbrugere og gæster.
Ved valget i november 1989 var det ganske få stemmer, der afgjorde, at Kjeld måtte afgive borgmesterposten.
Kjeld fortsatte i Skanderborg Byråd frem til udgangen af 2001, og var igennem alle årene en stærk kraft i den socialdemokratiske organisation og en stor inspiration for os, der fik lejlighed til at arbejde sammen med ham. Hans nytænkende, pædagogiske og tålmodige personlighed havde både skoleeleverne og hans mange politiske kollegaer stor glæde af.
Efter borgmesterperioden gik Kjeld tilbage som lærer og som skolevæsnets kurator.
Den 26. oktober 2013 blev Kjeld hyldet og gjort til æresmedlem af partiets mange medlemmer i forbindelse med fejringen af Skanderborg Partiforenings 125 års jubilæum.
Kjeld efterlader sig sin kone Kirsten, sine døtre Gitte og Ulla samt svigersønner og i alt tre børnebørn.
Æret være Kjeld Nyhuus Christensens minde.

null

Publiceret 02 January 2014 06:30