Dronning Margrethe fik som en af de første lov til at se nærmere på sommerens spændende knoglefund under sit besøg på Skanderborg Museum i september. Foto: Per Bille, Ry-Foto

Dronning Margrethe fik som en af de første lov til at se nærmere på sommerens spændende knoglefund under sit besøg på Skanderborg Museum i september. Foto: Per Bille, Ry-Foto

Nye afsløringer om massegraven ved Mossø

Lederen af en verdensberømt udgravning i Alken er klar til at fortælle om de seneste fund

Af
Af Bettina Sønderskov

Skanderborg Museum er nu klar til at fortælle om de mange spændende fund, der blev gjort i Alken enge i sommer. Hele 400 knogler dukkede af den gamle mosejord, og det betyder, at der igennem årene i alt er fundet 1400 knogler på nuværende tidspunkt. Knoglerne stammer efter alt at dømme fra lokale krigere, som er blevet ofret og smidt i mosen for cirka 2000 år siden.
"Der er ingen tvivl om, at udgravningen i sommers foregik på et af de centrale ofringssteder med rigtigt mange fund," siger Ejvind Hertz, som er museumsinspektør på Skanderborg Museum og ledede udgravningen i sommer.
En række andre overraskende fund dukkede op i det samme fundlag som menneskeknoglerne. Der er blandt andet fundet en fuldt bevaret skæftet økse, en stor trækølle og flere dele fra vogne. Fundene kan formentlig relateres til ofringen af hæren fra tiden omkring Kristi fødsel. Det vigtigste ved fundet er at antropologerne og arkæologerne nu for første gang har mulighed for at få et mere detaljeret indblik i selve jernaldermennesket og dets samtid. For hvad er det for et samfund som har kunnet modgå et så stort fjendtligt angreb? Hvorfra kommer skikken med at ofre en hel hær? Fundmaterialet og fundomstændigheder giver anledning til en lang række spørgsmål, der lidt efter lidt vil komme svar på i takt med at alle analyser og data er samlet til bearbejdning. De endelige resultater vil forelægge i 2015-2016.

En barsk historie

Under foredraget bliver der fortalt om den ofrede hær og det begivenhedsforløb, der udfolder sig fra hærens nederlag til de ender i Alken Enge. En del af historien er temmelig barsk ifølge udgravningslederen.
Med årets udgravninger i Alken Enge er antallet af ofrede krigere nu oppe på mindst 240 individer, og der forventes at være mange flere rester af soldater i det 40 hektar store engområde. Udgravningen i 2012 fandt sted i juli i samarbejde med Aarhus Universitet og Konserverings- og naturvidenskabelig afdeling på Moesgård. Carlsbergfondet har netop bevilget flere midler til arkæologiske undersøgelser i 2013 og 2014.

Resterne af de døde krigere er usædvanligt velbevarede, og der er usædvanligt mange af dem.

Resterne af de døde krigere er usædvanligt velbevarede, og der er usædvanligt mange af dem.

null

Publiceret 11 January 2013 09:00