Birte Andersen er medlem af Skanderborg Byråd (V) og Folketingskandidat. Pressefoto

Debat: Ny trafikplan er en fantastisk god plan for Østjylland

Investeringer for 112 mia. kr. i forbedret infrastruktur er godt for Østjylland, hvor vi kan se frem til sekssporet motorvej mellem Skanderborg og Vejle samt en ny jernbaneforbindelse til Billund

Af Birte M. Andersen, folketingskandidat for Venstre i Østjyllands Storkreds, Skovbrynet 16, Skanderborg

infrastruktur Med god vækst i økonomien, flere arbejdspladser og masser af nye boliger kommer der mere og mere trafik på vejene. Derfor er der særlig god grund til at glæde sig her i det østjyske over den aftale om trafikal infrastruktur, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

90 procent af trafikken foregår i dag på vejene. En trafik vi skal have gjort grøn og klimavenlig. Derfor er der afsat 51 mia. kr. til nye vejprojekter og godt 11 mia. kr.i nye baneprojekter.

Aftalen får afgørende betydning for fremtidens Danmark – og for fremtiden i Østjylland. Der bliver nu taget hånd om udfordringerne på vejnettet, også i vores område.

Mange er i dag berørt af, at der på store dele af motorvejsstrækningen mellem Skanderborg og Vejle er trængselsproblemer i myldretidsperioderne og store kødannelser ved trafikulykker.

Med yderligere stigning i trafikken er der udsigt til, at strækningen i stigende grad vil komme til at udgøre en trafikal flaskehals med kritisk trængsel på store del-strækninger – med mindre vi i tide planlægger, hvor vi skal investere i udvidelser af vejnettet.

Det sker nu med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er lagt op til en sekssporet motorvej mellem Vejle (Hornstrup) og Skanderborg S, og vi får en udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N, forbedring af vejen mellem Aarhus og Viborg og en ny jernbaneforbindelse til Billund.

Rækker langt ind i fremtiden

Det er en aftale, der rækker langt ind i fremtiden, en effektiv og veludbygget infrastruktur er en forudsætning for vækst og udvikling.

På landsplan taler vi om investeringer for 112 mia. kr. mellem 2021-2030, og der investeres i nye veje, udbygning af eksisterende veje i hele landet. Der kommer flere jernbaneforbindelser og der afsættes penge til støjbekæmpelse, flere cykelstier og trafiksikkerhed.

90 procent af trafikken foregår i dag på vejene. En trafik vi skal have gjort grøn og klimavenlig. Derfor er der afsat 51 mia. kr. til nye vejprojekter og godt 11 mia. kr.i nye baneprojekter. Resten af de 112 mia. kr. er udgifter til vedligehold og igangværende projekter.

I alt kommer der 450 km nye veje. Vi skal forhindre, at folk sidder fast i på motorvejen, for trængsel går både ud over virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne, når både medarbejdere sidder fast i trafikken. Og vi skal sikre, at småbørnsforældre kan nå frem, før børnehaven lukker.

Og pengene? De findes indenfor den ramme, der er afsat til nye offentlige investeringer frem mod 2030. Det er en fantastisk god plan – for hele landet, og for Østjylland

Publiceret 14 March 2019 08:00