Der er behov for flere SOSU-assistenter i de kommende år.

Der er behov for flere SOSU-assistenter i de kommende år. Mostphoto

Debat: 6.000 flere praktikpladser på SOSUuddannelsen

Ny aftale betyder 6.000 flere praktikpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen og 3000 flere praktikpladser til elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen

Birte M. Andersen, folketingskandidat (V) og bestyrelsesmedlem i SOSU Østjylland, Skovbrynet 16, 8660 Skanderborg

SOSU En af de helt store udfordringer på ældre- og sundhedsområdet er at sikre, at der også i fremtiden vil være nok kvalificerede ansatte.

Lige nu tegner sig et billede af et stigende antal ældre med plejebehov, samtidig med at en stor andel af de nuværende medarbejdere snart går på pension – og oveni dette falder antallet af ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne.

Situationen er uholdbar, og derfor er det en stor og glædelig nyhed, at regeringen, regionerne og kommunerne og FOA nu er enige om en aftale, som skal få flere til at vælge og gennemføre social- og sundhedsuddannelserne.

Aftalen gælder fra 2020 til 2021 og betyder, at der kommer 6.000 flere praktikpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen og 3000 flere praktikpladser til elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Samtidig skal det gøres endnu mere attraktivt at vælge netop disse uddannelser – og det har de parter, der har indgået aftalen, forpligtet sig på. Det skal være tydeligt, at der er gode muligheder for spændende praktikforløb og gode job. Flere initiativer skal medvirke hertil.

Endelig er det aftalt, at frafaldet fra uddannelsen skal reduceres. I dag er det 14 procent, ambitionen er at få det ned på 10 procent.

Elevoptaget skal op lokalt

Det er vigtigt for vores kommune at have gode ungdomsuddannelser. Derfor skal vi gøre en særlig indsats for at bevare vores lokale afdeling af SOSU Østjylland på Højvangens Torv. Men elevtallet til afdelingen er faldet drastisk og vi skal nu, hvor antallet – dimensioneringen- øges, arbejde aktivt for at elevoptaget til Skanderborg afdelingen også stiger.

Skanderborg Kommune og SOSU Østjylland er enige om, at der fortsat skal være attraktive uddannelsestilbud inden for sundhed, omsorg og pædagogik i Skanderborg.

Vi har brug for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og vi kan allerede mærke de begyndende problemer, med at rekruttere faglært personale til ældre og handicapområdet.

Derfor er der er brug for at øge sosu -fagenes omdømme, og at gøre valget af en sosu-uddannelse let, for dem der ønsker at uddanne sig inden for faget.

For nogle unge eller voksne kan det være mere overskueligt at gennemføre en uddannelse, når man kan vælge at gennemføre den lokalt. Derfor er jeg meget glad for regeringens aftale og at byrådet i Skanderborg bakker aktivt op, om bevarelse af vores afdeling af SOSU skolen i Skanderborg.

Publiceret 10 March 2019 08:00