Debat: Du smider alt for meget i din skraldespand

Alle husstande vil via en app fremover kunne se, hvor mange kilo affald, der er i husstandens beholder med restaffald, når den bliver tømt og vejet

Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget (SF) i Skanderborg og medlem af Renosyds bestyrelse

Du og din familie har sammen med resten af danskerne en kedelig europarekord. Vi er den befolkningsgruppe i hele Europa, der smider mest affald i skraldespanden.

I gennemsnit smider hver dansker næsten 2,3 kg usorteret husholdningsaffald i skraldespanden hver eneste dag året rundt. Det bliver til 835 kg om året. Vores europæiske naboer nøjes i gennemsnit med at smide ca. 1,3 kg husholdningsaffald ud pr person pr dag.

Pinagtig rekord

Det er en pinlig europarekord, som vi er nødt til at komme af med. Et så stort overforbrug og spild af ressourcer hører ingen steder hjemme i et land, der bryster sig at tænke og handle “grønt”.

Derfor er det vigtigste mål i den nye affaldsplan for Skanderborg Kommune, at vi fremover skal sende langt mindre affald til forbrænding og i stedet genbruge mere.

Det sker selvfølgelig ikke af sig selv. Affaldsplanen bliver fulgt op af kampagner om, hvad du kan gøre for at mindske dine affaldsmængder og øge genbruget. Og du får som noget nyt mulighed for at måle, om du rent faktisk lykkes med at smide mindre ud.

Alle husstande vil via en app fremover kunne se, hvor mange kilo affald, der er i husstandens beholder med restaffald, når den bliver tømt og vejet. Og så sammenligne tallet med vægten ved tidligere tømninger. Det giver mulighed for at “konkurrere” med sig selv på samme måde som mange i dag gør med en løbe- eller cykelapp.

Mere genbrug

Et andet fokusområde bliver øget genbrug af især plast og textil. Vi skal sortere vores plast bedre, så det bliver nemmere at genbruge. Det handler bl.a. om at adskille de mange forskellige plasttyper. Her kan det blive nødvendigt at opdele den nuværende emballagebeholder i flere rum med plads til forskellig typer plast.

Der er ingen planer om, at din hustand skal have flere beholdere til affald og genbrug. Men du kommer til at skulle sortere mere i køkkenet, ude i indkørslen og på genbrugspladsen.

Der vil blive lavet forsøg med indsamling af det grønne køkkenaffald, men i første omgang bliver det ikke en obligatorisk ordning - først fra 2023. I mellemtiden vil vi prøve os frem og hente erfaringer fra andre kommuner.

Noget til hønsene

Det betyder, at du og din familie indtil videre selv skal tage sig af det grønne affald, som fx kartoffelskræller, fordærvet frugt mv. Her vil det være oplagt med en kompostbeholder eller nogle høns i haven.

Den nye affaldsplan har også fokus på bedre sortering af affald på kommunens institutioner og i det offentlige rum. Vi skal blive bedre til at genbruge vores bygningsaffald og der skal etableres reparationsværksteder.

Lige nu er affaldsplanen på vej i høring og der er borgermøde den 3. april. Vi har brug for din holdning til, om vi er på rette vej. Læs mere på http://renosydaffaldsplan.dk og hjælp os med at lave en god og ambitiøs affaldsplan.

Publiceret 22 February 2019 15:00