Debat: Patientrettighederne skal forbedres

Der skal laves en ny samlet lov om patientrettigheder, hvor der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage, ret til hurtig udredning og genoptræning, mener læserbrevsskribenten

Af
Birte M. Andersen (V)

byrådsmedlem og folketingskandidat i Østjylland

Regeringens udspil til sundhedsreform skal sætte patienten før systemet – og sikre stærkere patientrettigheder i hele landet.

Et af de afgørende mål er at få sat en stopper for den ulighed, der i dag består mellem regionerne på en række væsentlige områder. Forskellene er alt for store, og postnummeret må ikke være afgørende for om patientrettigheder overholdes eller ej.

Fra vores eget område – Skanderborg Kommune - som hører under Region Midt, overholdes tidsfristen for kræftpakkeforløb i 81procent af disse forløb, mens den tilsvarende procent for Region Syd er 86 procent. Det kan synes som små forskydninger, men for det enkelte menneske, som er ramt af en kræftlidelse, kan det have meget stor betydning og i nogle tilfælde alvorlige konsekvenser.

Samtidig bliver for mange patienter ikke oplyst om deres rettigheder. Det går ud over de svageste, dem der ikke selv har ressourcer til at kræve deres ret.

Vi vil både styrke patientrettighederne og sikre, at flere gør brug af deres rettigheder.

Der skal laves en ny samlet lov om patientrettigheder, hvor der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage, ret til hurtig udredning og genoptræning. Der skal være garanterede maksimale ventetider på behandling af kræft- og hjertesygdomme.

Patienter skal også have en ny ret til hurtig udredning og behandling hos praktiserende speciallæger – og sygehuset skal fremover oplyse patienten om et andet relevant behandlingstilbud, så flere ressourcesvage patienter kan udnytte rettighederne og få hurtigere behandling. Det skal være hurtigt og nemt at få fat på en patientvejleder, som kan vejlede en om de rettigheder, man har.

Alle førstegangsfødende skal have ret til 2 dages ophold på sygehuset, så familien kan komme godt i gang med amning og pleje af familiens nye medlem – i den anden ende af aldersspektret bliver vi bliver flere ældre og der bliver flere kronisk syge patienter. De udfordringer skal der findes svar på inden det bliver for sent. Vi skal vise rettidig omhu og sørge for et sammenhængende sundhedssystem, der yder den bedste behandling.

Med sundhedsreformen vil regeringen sætte klare minimumskrav for, hvor god behandlingen skal være – i hele landet.

Vi vil styrke respekten for patientens værdighed, integritet og selvbestemmelsesret. Stærkere patientrettigheder vil også styrke den nødvendige tillid mellem patient og behandler.

Publiceret 15 February 2019 17:00