En plakat for VisitAarhus bliver næppe med Himmelbjerget. Foto: Per Bille

Foto: Per Bille

Debat:

Lav formen på borgermødet om!

Af
Hanne Stender Damkjær

Medlem af Alternativet

Der afholdes borgermøde om Himmelbjerget sidst på måneden. Det er godt, at politikerne vil i dialog med borgerne. Men er formen den rigtige?

På mødet kan borgerne gå rundt til stande og komme i snak med politikerne. Fire politikere er værter ved standene, og resten af byrådet vil deltage i snakkene.

Til sidst fremlægger værterne, hvad der er talt om. Der bliver ikke plenumdiskussion.

Jeg ser fordele og især ulemper ved dette. En fordel kan være, at flere kan deltage i snakken, hvilket kan virke mest demokratisk. En af ulemperne er, at deltagerne ikke selv har mulighed for at sige det højt til forsamlingen, som de har på hjerte. Det fremlægges af værten, som dermed udvælger, hvad der skal siges.

Ideen med stande er god, men hvorfor dog ikke afslutte med en plenumdiskussion, hvor folk selv kan komme til orde overfor forsamlingen og deltagende presse?

Jeg er sikker på, at der er mange mennesker, der føler så stærkt for Himmelbjerget og dets fremtid, at de gerne deltager, selvom mødet bliver lidt længere, hvis de får mulighed for tydeligt at ytre den store utilfredshed med helhedsplanen, som, jeg ved, er tilstede hos mange mennesker.

Tag nu borgerne alvorligt, politikere, og vis dem respekt og lydhørhed.

Jeg håber, I vil ændre formen på mødet, så der sluttes af med mulighed for plenumdiskussion.

Publiceret 12 February 2019 15:00