John Haarup Laursen

John Haarup Laursen

Debat: Dansk Folkeparti kritiserer 'rød hetz mod landbruget'

Af
Martin Frausing Poulsen

John Haarup Laursen

Kjeld Jensen

Byrådsmedlemmer (DF)

30. januar 2019 behandlede byrådet et forslag stillet af Alternativet og Enhedslisten: Ønske om foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg - forslag om ændring af Husdyrbrugsloven i relation til administration af miljøgodkendelser til udvidelser af store landbrug.

I 'henvendelsen' stod der blandt andet: Skanderborg Kommune har derfor et stort ønske om, at Husdyrbrugsloven ændres, så kommunerne gives mulighed for, på et sagligt og fagligt grundlag, at kunne træffe afgørelser, der tilgodeser helheden.

I Dansk Folkeparti ville vores modstand være mindre, hvis vurderingerne skulle ske på oplyste og faglige grundlag. Det syntes dog at være almen kendt, at Alternativet i Skanderborg Byråd gennemgående styres af 'hvad man hører og ellers af mavefornemmelser'. Lidt bedre står det til i Enhedslisten, men i forhold til landbruget ønsker de to partier så afgjort IKKE at inddrage saglige begrundelser.

Forrige uge lavede Mira Issa Bloch et reklameopslag på Facebook for at skabe god stemning på Fælleden og for at se semifinale-kampen i håndbold mellem Danmark og Frankrig. En central placeret person i den lokale afdeling af Alternativet skrev blandt andet; 'Hvor ville det dog være et sejt statement fra vores kommune om, at vi skal væk fra for meget kød, især det billige kød, der f.eks. anvendes i pølser. Hvorfor så fra kommunens side støtte en produktion med over 30 mill. svin årligt i Danmark?

Sagens kerne er, at de to partier ønsker at forsætte en usmagelig hetz mod landbruget – og desværre fik de resten af den røde fløj med på den galej. For at feje spot til skade, så indrømmede et socialdemokratisk medlem af Miljø- og Planudvalget, at man havde svigtet sin pligt til at lave politikkontrol på området.

I Dansk Folkeparti stemte vi imod forslaget, da vi ikke fandt det rimeligt, at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg skulle lægge øre til en retorisk hetzkampagne mod landbruget og slet ikke, når der i Skanderborg Kommune manglede politikkontrol på området.

Publiceret 09 February 2019 15:00